Pamaldų laikas

PIRMADIENIAIS
12 val. - Šv. Mišios už mirusius;
18 val. - Šv. Mišios;

ANTRADIENIAIS
12 val. - Šv. Mišios į Šv. Antaną;
18 val.- Šv. Mišios;

TREČIADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios;
18 val.- Šv. Mišios už mirusius;

KETVIRTADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios;
18 val. - Šv. Mišios;

PENKTADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios;
18 val. - Šv. Mišios;

ŠEŠTADIENIAIS
9, 10 val. - Minėjimų Šv. Mišios;
18 val. - Šv. Mišios;

SEKMADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios į Lurdo Švč. Mergelę Mariją;
10 val. - Votyvos Šv. Mišios;
12 val. - Sumos Šv. Mišios.                                                                                                      18 val. - Šv. Mišios