Pamaldų laikas

PIRMADIENIAIS
12 val. - Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius;
18 val. - Šv. Mišios;

ANTRADIENIAIS
12 val. - Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną už gyvuosius;
18 val.- Šv. Mišios;

TREČIADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios;
18 val.- Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius;

KETVIRTADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios;
18 val. - Šv. Mišios;

PENKTADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios;
18 val. - Šv. Mišios;

ŠEŠTADIENIAIS
9, 10 val. - Minėjimų Šv. Mišios;
18 val. - Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius;

SEKMADIENIAIS
8 val. - Šv. Mišios į Lurdo Švč. Mergelę Mariją;
10 val. - Votyvos Šv. Mišios;
12 val. - Sumos Šv. Mišios;

14 val. - Šv. Mišios Stanelių koplyčioje;

16 val. - Šv. Mišios Plungės miesto ligoninės koplyčioje;

18 val. - Šv. Mišios.