Parapija

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Vytauto g. 34,
LT-90123 Plungė
kunigas budi zakristijoje
I-V 9.00-13.00, 16.00-18.30
Pertrauka 13.00-16.00

Aptarnaujamos bažnyčia ir koplyčia:
Kulių Šv. Vysk. Stanislovo bažnyčia
Liepų g. 1a, Kuliai,
90371 Plungės r.

Stanelių koplyčia
Staneliai,
90487 Plungės r.

DVASININKAI

DEKANAS  KLEBONAS  KUN.  JULIUS MEŠKAUSKAS Vytauto g. 32, 90123 Plungė, tel: 8 687 89996

kun. Valerijonas RIMA tel: 8 686 39514

kun. Vaidotas VITĖ tel: 8  687 87996 

kun. Arvydas MAČIULIS tel. 8 682 84897