Atlaidai

TITULINIAI ATLAIDAI

      BIRŽELIO 24 d. - Šv. Jono Krikštytojo Gimimas

                                                        PIRMAISIAIS MĖNESIO PENKTADIENIAIS                                                                                                8 val. - sudėtinės Šv. Mišios į Jėzaus Širdį.                                                 KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ 16 val. Švč. Sakramento adoracija

KITOS ŠVENTĖS (2019 m.)
                                 SAUSIO 1 d. - Švč. M. MARIJA - Dievo Gimdytoja - NAUJI METAI
                                 SAUSIO 6 d. - Kristaus Apsireiškimas - TRYS KARALIAI
                                 VASARIO 11 d. - Lurdo Švč. M. Marija
                                 KOVO 6 d.  Pelenų diena - GAVĖNIOS pradžia 
                                 KOVO 4 d. - Šv. Kazimieras - LIETUVOS GLOBĖJAS
                                 BALANDŽIO 14 d.- VERBŲ sekmadienis
                                 BALANDŽIO 21 d. - Viešpaties Prisikėlimas - VELYKOS
                                 GEGUŽĖS 5 d. - Motinos diena
                              GEGUŽĖS 30 d. (birž. 2 d.) - Viešpaties žengimas į dangų - ŠEŠTINĖS,
                                 BIRŽELIO 9 d. - Šv. Dvasios Atsiuntimas - SEKMINĖS
                                 BIRŽELIO 2 d. -  Tėvo diena                             
                                 BIRŽELIO 20 d. (23 d.) - Švč. Kristaus kūno ir kraujo šventė - DEVINTINĖS
                                 LIEPOS 1 -12 d. - Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
                                 LIEPOS 31 d. - Šv. Ignacas Lojola
                                 RUGPJŪČIO 15 d. - Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų - ŽOLINĖ
                                 SPALIO 2 d. - Šv. Angelai Sargai
                                 LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI
                                 LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS
                                 GRUODŽIO 1 d. - ADVENTO pirmasis sekmadienis
                                 GRUODŽIO 8 d. - Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
                                 GRUODŽIO 24 d. - KŪČIOS - Kristaus Gimimo išvakarės
                                 GRUODŽIO 25 d. - KALĖDOS - Kristaus Gimimas