Religiniai reikmenys ir knygos

Bažnyčios gale veikia religinių reikmenų knyginėlis
Galite įsigyti:

Religinių liturginių, bažnytinių reikmenų;
Žurnalų, religinių knygų lietuvių kalba;
Paveikslų, žvakių, rožinių, škaplėrių;
Krikšto ir Pirmosios Šv. Komunijos reikmenų.

Darbo laikas: Sekmadieniais 8.30 – 13.00 val.