Parama ir labdara

Mieli tikintieji,

noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų pagalba, kurią parodėte prisidėdami prie mūsų parapijos bažnyčios naujos įgarsinimo aparatūros įrengimo, ir kartu pasidžiaugti, kad bendrystė bei supratingumas, kylantys iš protų bei širdžių vienybės, tikėjimo ir meilės, yra gyvi mūsų parapijoje.
„Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.“ (Mt 4,4) skelbia Kristus.  Tad tikiu, kad  nuo šiandien galėdami džiaugtis mūsų bažnyčioje aiškiai skambančiu Dievo žodžiu, su dar didesniu uolumu augsime tikėjime, puoselėsime meilę ir viltį.
Viešpats norėjo ir nori, kad eidami išganymo keliu nepamirštume vienas kito, bet rūpindamiesi vieni kitais liudytume meilę, vienybę, padedančią mums įveikti visus netobulumus, netikėtumus, nelaimes. Mes esame kviečiami rūpintis vieni kitais. daryti gerą, lobti gerais darbais, dalytis  vieni su kitais. (Plg. 1 Tim 6, 18)
Ačiū Jums už bendrą rūpestį ir pastangas puoselėjant  mūsų visų bendrus maldos namus, Dievo namus.
Telaimina Dievas Jus ir jūsų šeimos narius!

                                             
Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų aukotojams, rėmėjams geradariams ir meldžiamės užjuos, prašydami Dievo palaimos. Maloniai prašome Jūsų 2 % fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį skirti parapijai:

PLUNGĖS ŠV. JONO
KRIKŠTYTOJO PARAPIJA
Vytauto g. 32, LT-90123, Plungė
Įm.k. 191277652
LUMINOR bankas
LT 554010043000427351
Pagal LR „Labdaros ir paramos" įstatymą iš
praėjusiais metais jau sumokėtų gyventojų pajamų
mokesčio 2% galima skirti ne valstybei, bet
mūsų parapijai paremti: užpildoma forma
FR0512, kuri iki gegužės 1 d. atiduodama Apskrities
Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Šią
formą padėsime užpildyti zakristijoje arba klebonijoje.
Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis
iš gyventojų jokių papildomų finansinių
išlaidų. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis
į parapijos kleboną arba į artimiausi Valstybinės
mokesčių inspekcijos skyrių.