Veiklos ir grupės

PARAPIJOS BENDRUOMENĖ

JAUNIMO CHORAS

Gieda sekmadieniais 10. val. Šv. Mišiose.

Vadovė – Irena Bakanauskienė tel. 8 616 15467

 

SUMOS CHORAS

Gieda sekmadieniais 12. val. Šv. Mišiose.

Vadovė – Irena Bakanauskienė tel. 8 616 15467

 

GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJA

Vadovė – Regina Stančiukienė tel. 8 640 20040

 

Maldos grupė

NAKTINĖ ADORACIJA, Į ŠVENČIAUSIĄJĄ JĖZAUS ŠIRDĮ

Vadovė –

 

Maldos grupė

„JĖZAU PASITIKIU TAVIMI“

Vadovė – Staselė Senkienė tel. 8 684 55845

 

Maldos grupė

NEKALČIAUSIOS ŠVČ. M. MARIJOS ŠIRDIES

Vadovė - Zita Stasiškienė tel. 8 604 75414

 

LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (TRETININKAI)

Vadovė – Onutė Baltutienė tel. 8 674 63767

 

PLUNGĖS CARITAS

Vadovė –

_____________________________________________________________

Visus, norinčius prisijungti prie parapijoje veikiančių  bendruomenių, kviečiame kreiptis į vadovus.