Parapijos namai

 

Artimiausi darbai parapijoje

    Akcentuojant šiandien visuomenėje ekonominę gerovę, kintant vertybių suvokimui ir jų interpretavimui, o neretai vertybes paliekant ir nuošalėje, džiaugiuosi, kad daugelio plungiškių širdyse vertybės yra tapusios jų savastimi, džiaugiuosi, jog daugelis supranta, kad būtina vaduotis ne tik iš ekonominės krizės, bet ir nepamiršti šalia egzistuojančio dvasinio skurdo, iš kurio kilti yra ne ką svarbiau. Tad džiaugiuosi ir Jūsų pagalba, prisidedant prie parapijos namų atstatymo, dvasinio centro kūrimo. Juose bus sukurtos sąlygos veikti bei užsiėmimus rengti įvairaus amžiaus tikinčiųjų maldos grupėms, rinktis kitų interesų vedamiems žmonės (t.y. turintiems priklausomybių, negalių ir t.t.); juose veiks vaikų dienos centras, rinksis įvairios nevyriausybinės jaunimo organizacijos, draugijos, kurios savo veiklai neturi patalpų; pastate veiks ‚,Caritas“ organizacija, dekanato Šeimos centras, kuriame vyks ne tik jaunavedžių rengimo santuokai kursai, bet ir padedama krizę išgyvenančioms šeimoms, teikiamos dvasinės-psichologinės individualios konsultacijos, skaitomos paskaitos tėvams, daug dėmesio bus skiriama priklausomybių turinčių tėvų vaikams, siekiant padėti jiems matyti pasaulį gražesnėmis spalvomis. Bus siekiama stiprinti ir ugdyti šeimas per renginių organizavimą, konferencijas. Nuostabu, kad tie gražūs ir prasmingi mūsų žmogiškumo, tikėjimo liudijimai, paremti abipuse savitarpio pagalba mūsų parapijoje, mūsų mieste, nenyksta, bet skatinta ir toliau rūpintis vieni kitais!

Parapijos namai

_______________________________________________

Renginiai parapijos namuose

Birželio 15-17 dienomis Plungės Švento Jono krikštytojo bažnyčia, ir parapijos namai  sulaukė ypatingo dėmesio. Pirmiausia dėl to, kad Plungės bažnyčia išsiskiria savo grožiu ir vidiniu jaukumu, visų antra parapijos namuose buvo eksponuojamos fotobienalės parodos.

Pirmieji svečiai aplankę Plungės bažnyčią ir parapijos namus buvo svečiai iš užsienio. Tai svečiai iš Kinijos: ambasadorius su palyda,  Kinijos fotomenininkų sąjungos ir Kinijos folkloro fotografų asociacijos atstovai. Parapijos namai yra atstatomi ir dabar vyksta darbai. Tai pirmieji tokie parapijos namai, kurie dar jų neatstačius, yra naudojami įvairiems renginiams ir ekspozicijoms. Klebonas pasakojo, kaip vyksta atstatymo darbai, kas bus vykdoma  toliau ir kaip atrodys parapijos namai pasibaigus darbams. Pirmame aukšte bei kituose dviejuose aukštuose buvo eksponuojamos fotobienalės parodos.

Atmosfera parapijos namų salėje buvo kupina kitoniškų jausmų. Kiekvienas vis kitaip išreiškė savo susidomėjimą. Vieni itin domėjosi fotografijomis, kiti stengėsi kuo daugiau bendrauti, tačiau visi dalinosi šiluma ir draugiška šypsena.

Birželio 17 d.  dekanas klebonas  Julius Meškauskas visus plungiškius kvietė į savo parodą.

Po Sumos Šv. Mišių plungiškiai pasiliko Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje. Būtent čia buvo eksponuojama Dekano Plungės klebono J. Meškausko fotografijų paroda „Atgimti savy“. Klebonas tarė padėkos žodį visiems susirinkusiems bei savo mokytojui, auklėtojui Vytautui Rutkauskui. Šis žmogus, anot klebono, jam padarė didžiausią įtaką, jis buvo jo dvasios mokytoju.

„Atgimti savy“ parodoje buvo eksponuojama nedidelė dalis visų klebono Juliaus padarytų nuotraukų. Parodos išskirtinumas yra toks:  nuotraukos buvo darytos dar klebono jaunystėje. Senosiose foto juostelėse įamžinti žmonės ir nuostabūs reginiai yra ne šiuolaikinės technikos padarinys, o „geros akies“ ir kruopštaus darbo rezultatas.

Nuotraukose atsispindi tikėjimas, viltis, žmonių švytinčios akys. Senelių namų gyventojai, įvairių žmonių bendruomenės, kryžiaus kelias ir daugybė kitų nuotraukų, kurios daug reiškia ir autoriui, ir dalyviams. Apie kiekvieną fotografiją vis kita istorija ir kiti jausmai. Štai kas buvo svarbiausia tą dieną: akimirkos jausmas, prisiminimas.

Ši paroda išsiskyrė savo tikrumu: emocijų gausa, istorijomis, natūralumu. Kiekviena nuotrauka siunčia tarsi signalą, jausmą stebėtojui apie savo egzistavimą ir nuostabią istoriją. Žmonės esantys nuotraukose tarsi įtraukia į tenykštį gyvenimą, kuriame norisi pasilikti ne vieną akimirką.

Iš karto po pristatymo klebonas kvietė visus susirinkusius apžiūrėti ir fotobienalės parodų ekspozicijas, kurios vyko parapijos namuose. Renginį užbaigė „Jaunimo poezijos ir muzikos popietė“.

Montvydė Žebrauskytė

 

Keletas akimirkų iš šventės

Dekano klebono Juliaus Meškausko nuotraukos

Bardų popietė

Pavasaris įsibėgėja, atnešdamas žmonėms naujas emocijas, šilumą ir darbų gausą. Šyla orai, gamta kiekvieną kviečia arčiau savęs. Paukščiai gieda nuostabias melodijas. Rodos, visa aplinkui klega ir džiaugiasi atgimimu. Svarbiausia - gamta vėl muzikuoja.

Muzikos garsais pasidžiaugti galėjo ir plungiškiai. Balandžio 28 dieną, Plungės parapijos namuose vyko „Bardų popietė“, sukvietusi svečius iš Klaipėdos, Vilniaus, Naujosios Akmenės. Šią šventę plungiškiams surengė Dekanas Plungės parapijos klebonas Julius Meškauskas  ir  Reda Aurylaitė.

Plungiškiai mėgavosi gyvai atliekama bardų muzika. Bardai yra linkę save vadinti klajojančiais dainiais. Jų tikslas – skleisti žmonėms retą vertybę – gėrį ir įrodyti, kad kiekvienas gali būti laimingas. Todėl vykęs renginys pakėlė žmonių ūpą ir suteikė dvasinį šėlsmą.

„Bardų popietę“ atidarė ir uždarė jaunasis Plungės bardas- Lukas Danilevičius. Jis kartu su renginio vedėja - Montvyde Žebrauskyte atliko jos kūrybos dainą. Vėliau pasirodė vienas, sudainavęs S. Mykolaičio „Žiema“. Renginyje dalyvavo bardas Arūnas Raudonius, atlikęs savos kūrybos kūrinius. Jam talkino režisierius, aktorius- mimas Aleksas Mažonas bei šokėja Aida Maksvytytė. Kartu jie parodė mini spektaklį „Baltramiejaus baladė“. Vytautas Kairys iš Naujosios Akmenės pirmą kartą svečiavosi Plungėje, todėl gėrėjosi miestelėnų šiltumu.  Jo atliktos dainos suteikė kiekvienam dvasinio peno. Paskutinis, tačiau energingiausias ir jauniausias bardas buvo Jonas Čepulis iš Vilniaus. Jis įrodė žmonėms, kad nepaisant amžiaus, muzika yra meno forma,  galinti pasiekti  tą mūsų esybės dalį, kurios nei puikus paveikslas ar emocinga knyga, negali.

Šis renginys turi savo draugus, kurie prisidėjo prie renginio. Esame dėkingi individualiai įmonei „Luxa“. Taip pat informaciniams rėmėjams: Plungės laikraščiui „Žemaitis“ ir „Plungė“, Telšių Krašto televizijai.

Muzikos bangos nutveria žmogų ir neša per jausmų pasaulį. Reikia tik atverti širdies vartus ir leistis klajoti drauge.   Taip darė ir plungiškiai, visą šeštadienio popietę praleidę Plungės parapijos namuose. Muzika- tai prisilietimas prie kažko trapaus, tai kelias į kiekvieno žmogaus sielą.

 

Keletas akimirkų iš koncerto

Dekano klebono Juliaus Meškausko nuotraukos


Paramos koncertas, skirtas Plungės parapijos namų atstatymui

   2012 metų balandžio 9 dieną, Šv. Velykų antrą dieną, Plungės kultūros centre vyko paramos renginys. Jis buvo skirtas Plungės parapijos namų atstatymui. Idėjos autorius – Juozas Milašius. Jis iniciavo renginį dėl parapijiečių, kurie turėtų būti vieningi šiuo atžvilgiu.
   Paramos koncertą pradėjo Dekanas Plungės klebonas Julius Meškauskas. Jis pristatė dabartinę parapijos namų atstatymo būseną. Kaip yra organizuojamos statybos ir  kokiu greičiu keičiasi pastatas. Taipogi ir tai, kas bus ateityje: parapijos namų vizija.
   Renginį tęsė Juozo Milašiaus auklėtiniai- grupė SAVI. Taip pat paramos koncerte dalyvavo Rasa Kuzovaitė ir Romas Kalvėnas bei Aistė Smilgevičiutė su savo vyru Roku Radzevičiu. Grupė IRONIJA baigė šį gražų, parapijos namams, skirtą renginį.
   Parapijiečiai buvo dosnūs ir suaukojo 2065 litus 28 centus. Visi pinigai bus skirti parapijos namų atstatymui. Dėkojame visiems aukojusiems. Ši auka įrodo Jūsų gerumą ir supratingumą. Taip pat esame dėkingi Juozui Milašiui už šios idėjos įgyvendinimą.
    Lai Šventos Velykos pasėja Jūsų širdyje ramybės ir šventumo daigus. O sužydus jais galėsite pasidalinti su visais, kurie aplink. Atverkime širdis gerumui.
Montvydė Žebrauskytė

Keletas akimirkų iš koncerto


Teatro vakaras 2011-10-08

       Argi ne smagu žiūrėti į rudeninį dangų,  krentančius lapus? Vaikštant po parką pasigrožėti spalvų žaismu? O dar smagiau įsivaizduoti, kaip lapai šoka danguje?

Būtent su tokia pakilia nuotaika šių metų spalio 8 dieną plungiškiai ir miesto svečiai rinkosi į Švento Jono krikštytojo parapijos salę, kurioje vyko renginys: „Teatro vakaras“. Šį nuostabų vakarą organizavo Reda Aurylaitė ir dekanas klebonas Julius Meškauskas. Dėl jų įdėtų pastangų ir noro, miestiečiai galėjo išvysti net du spektaklius.

Pirmieji pasirodė ir tuo pačiu atidarė renginį Telšių Žemaitės dramos

teatras. Tai vienas seniausių teatrų Lietuvoje. Jis  žinomas, kaip daugiausiai nominacijų pelnęs mėgėjų teatras, garsus ne tik Lietuvoje, brt ir už jos ribų. Su pasisekimu gastroliavęs JAV, Kanadoje, Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Monake, Maroke, Danijoje, Norvegijoje ir aplinkinėse šalyse. Spektaklis, kurį vaidino buvo „Liubica - pirmasis daugiskaitos asmuo“, jo režisierius Kastytis Brazauskas. Tai- mono spektaklis. Aktorė Liuda Lėverienė sukūrė senos, dar sovietmečio moters portretą. Kerinti didaktika, rodomos filmuotos ištraukos, tarsi jos atsiminimai, pertraukiantys ir apjungiantys jos rodomus jausmus stebino žiūrovą ir taikė tiesiai į širdis. Viena pati sukūrusi nuostabų reginį aktorė atrodė tarsi pati išgyventų pasakojamą istoriją visa siela. Atsidėkojant už spektaklį režisieriui  Kastyčiui Brazauskui ir aktorei Liudai Lėverienei buvo įteiktos gėlės ir padėkos raštai.

Po spektaklio vyko trumputė pertraukėlė, kurios metu visi susirinkę buvo vaišinami arbata, užkandžiais ir saldumynais. Žiūrovai dalinosi savo mintimis, idėjomis ir, žinoma, sukilusiais jausmais.

Antrieji į imituotą sceną žengė Egidijaus Radžiaus , Kretingos dramos teatras, kurį tą vakarą sudarė trys aktoriai : Vilma Miltakienė, Dovilė Briedienė ir Andrius Gaubys. Jie mums vaidino spektaklį  „Svetimos“ ,kurio režisierė Albina Buntinienė. Tai tragikomiška drama pagal N.Ptuškinos pjesę „Prie svetimų žvakių“.

Dar prieš pradedant spektaklį režisierė prasitarė, kad žiūrovai turėtų būti nustebinti. Taigi stebėtojai laukė pažadėto šūvio, šokių, staigių emocijų antplūdžio.  O taip ir buvo: spektaklis prasidėjo  meilės sūkuriu, kuris įtraukė žiūrovą jau pirmomis minutėmis. Nenuleidžiant akių jie stebėjo besivystančius dviejų moterų: jaunos merginos ir vyresnio amžiaus moters gyvenimo kryžkelę. Visa problema buvo meilė, kurios vyresnioji taip ir nepatyrė, o mergina vis įrodinėjo, kad ji yra. Sulauktas šūvis nubudino auditoriją, o audringi pašnekesiai ir pratrūkę personažų  jausmai užgavo didžiąją žiūrovų dalį.  Jiems taipogi buvo įteiktos gėlės ir padėkos raštai.

Po spektaklio visi susirinkę linksmai šnekučiavosi gurkšnodami arbatą. Aptarinėjo spektaklio įvykius, dalinosi išgyvenimais. O smagiausia, kad šį renginį plungiškiams dovanojo: dekanas klebonas Julius Meškauskas, UAB „Plungės klinika“, Strategas, gėlių salonas „Disva“ , Telšių krašto televizija.

Kaip sakė renginio vedėja: „Tai pirmas, bet ne paskutinis „Teatrų vakaras“. Teatras yra būtent tai, ko mums trūksta: suvaidinta realybė, besikeičiantys likimai, slėpiningosios svajonės, čia gali pabūti bet kuo ir tuo pačiu atverti save. Sieloms penas, akims gražus reginys“. Tikiuosi vykęs vakaras miestelėnams paliko gerą įspūdį, o renginio organizatoriai ir toliau stebins Plungę savo gražiomis idėjomis ir darbais.

Montvydė Žebrauskytė


Renginys „Dalinkime džiaugsmą ir viltį“ 2011-08-12

Organizatoriai: Dekanas klebonas Julius Meškauskas, Reda Aurylaitė

 


Plungės jaunimo organizacijos „Krantas“ nariai kartu su Laisvuoju Universitetu (LUNI) rengia klasikinių filmų vakarą Plungės miesto jaunimui šių metų (2010 m. ) vasarą sudegusiuose Plungės parapijos namuose.


Pirmas renginys sudegusiuose parapijos namuose 2010 m. vasara 

Plungės jaunimo organizacija „Krantas“ pristato naują žurnalą Plungės miesto jaunimui.