JAUNIMO CHORAS

     Šv. Augustinas sakė, kad kas gieda, dvigubai meldžiasi. Šią „dvigubą“ maldą praktikuoja jaunuoliai ir Plungės parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
  Jaunimo choras Plungės parapijoje pradėjo kurtis 1994 m. Pradžioje šis susibūręs nedidelis jaunų žmonių būrelis kartu su Plungės vaikų globos namų auklėtiniais pradėjo giedoti sekmadieniais tik prieš vakarines šv. Mišias. O ir giedodavo tik  Švč. Mergelės Marijos valandas, kurių prasmė – visas dienos valandas paskirti Nekaltosios Motinos šlovei. Nuo 1995 m. sausio pirmosios dienos ta pati jaunimo grupė pradėjo giedoti jau ne tik prieš, bet ir per pačias sekmadienines vakarines Šv. Mišias. Ir ši graži jaunimo praktika šlovinti Dievą savo balsais tęsėsi. Šiam choreliui vadovavo tikybos mokytojas Arutis Stasiulis. Nuo 1995 metų gegužės mėnesio jaunimo chorui vadovauja Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokytoja Irena Bakanauskienė. Tais pačiais metais choras pradeda giedoti sekmadieniais jau nebe vakarinėse, o ryto 10 val. šv. Mišiose.
    Bėgant laikui jaunimo skaičius vis augo, buvo giedama vis daugiau ir įvairesnių giesmių. Jaunimas su meile sekė Šventojo Rašto kvietimu – „Ateikite, džiaugsmingai giedokime VIEŠPAČIUI, šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo Uolai!” (Ps 95, 1) Per 20 metų chore giedojo virš 900 vaikų ir jaunimo.
   Choro nariams kasmet organizuojamos vasaros stovyklos, kelionės bei įvairūs renginiai. Taip pat choras gieda per įvairias šventes ir atlaidus kitose parapijose. Jaunimas jau du kartus vyko į piligriminę kelionę po Italiją.
  Jaunimo choras bažnyčioje gieda kiekvieną sekmadienį 10 val. Šv. Mišiose. Repeticijos vyksta šeštadieniais 17 val. Sekmadieniais po Šv. Mišių jaunimas renkasi parapijos kambarėlyje pabendrauti, pasidalinti mintimis, įvairiomis patirtimis prie arbatos puodelio.
Maloniai kviečiame visus vaikus ir jaunuolius, kurie norėtų kartu giesme šlovinti Dievą bei įsijungti į aktyvią parapijos veiklą, tapti vaikų ar jaunimo chorelių nariais. Tai padaryti labai paprasta! Ateikite į sekmadieniais 10 val. ryte aukojamas šv. Mišias ir užsiregistruokit. Lauksime Jūsų!