Krikštas

 

  

„Eikite ir padarykite mano mokiniais

visų tautų žmones,   krikštydami juos

vardan Tėvo, Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“.

                                                            Mt 28, 19

 

  

 

 

REIKALINGI DOKUMENTAI

krikšto anketa

- vaiko gimimo liudijimas arba gimimo įrašą liudijantis išrašas

dokumentus siųsti  dokumentai@plungesparapija.lt

KRIKŠTO SIMBOLIAI

 

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.

 

Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu.

 

Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.

 

Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

 

Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną - malonę. Tai skaistumo, šventumo ir nemirtingumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

 

Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų - mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku. Jis kviečiamas nešti Kristaus šviesą pasauliui.

 

 

 INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS KRIKŠTUI 

 

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:

Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarkite ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį.

Tai galima padaryti bažnyčios raštinėje, kartu pateikiant duomenis apie vaiką, tėvus, krikštatėvius. Krikšto vardą vaikui rinkti siūlome iš šventųjų vardų.

 

Vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų ir paauglių krikštas:

Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai ir paaugliai krikštui turi pasirengti. Kreiptis į bažnyčios raštinę.


Suaugusiųjų krikštas mūsų parapijoje:

Suaugusieji krikštui turi pasirengti. Kreiptis į bažnyčios raštinę. 

  

 REIKALAVIMAI KRIKŠTO TĖVAMS 

Krikšto tėvais gali būti:

- Tik katalikai;

- Ne jaunesni negu 16 metų;

- Jei yra susituokę, jie turi būti susituokę bažnyčioje;

- Turi būti priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

 

 REIKALINGA APEIGOMS 

- Krikšto žvakė;

- Baltas krikšto drabužėlis (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).