Santuoka

„Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir

glausis prie savo žmonos,

ir du taps vienu kūnu.

Šita paslaptis yra didelė, - aš tai sakau,

žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią“.

                                                      Ef 5, 31-32


 

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS SANTUOKAI

 

Norintieji tuoktis turi susitarti dėl santuokos datos ir laiko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios raštinėje jos darbo metu ir ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki numatytos santuokos datos.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

- Krikšto liudijimas (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas);

-Laisvo stovio pažyma (dokumentas, liudijantis, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos; išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas/a);

- Leidimo susituokti už parapijos ribų (jeigu nesate mūsų parapijietis – jį išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas);

- Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus;

- Būtina žinoti Sutvirtinimo sakramento šventimo tikslią vietą ir datą;

- Būtina žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.

 

Sužadėtiniai, surinkę reikiamus dokumentus, bažnyčios raštinėje privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą.

Būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas.

 

SUŽADĖTINIŲ PASIRENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI  

Plungės dekanato Šeimos centras

Vytauto g. 33, LT-90123 Plungė

tel. 8 671 55081

El. paštas: plungesseimoscentras@gmail.com

 

Prieš kreipiantis į Šeimos centrą reikalingas siuntimas iš parapijos klebono.

 

PRIEŠ SANTUOKĄ NUOŠIRDŽIAI RAGINAME SUŽADĖTINIUS ŠVĘSTI  SUSITAIKINIMO SAKRAMENTĄ.

Mūsų bažnyčioje išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

 

KONTAKTAI

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija

Vytauto g. 32, LT-90123 Plungė

Tel. 8 676 64405 , el. paštas: plungesparapija@gmail.com

 

Parapijos raštinės darbo laikas:

Kasdien 9-13 val. ir 16-17:30 val.

Sekmadieniais 9-13 val.