Senelių namai

Plungės parapijos senelių globos namai

direktorius dekanas klebonas Vytautas GEDVAINIS Mob. +370 687 21396

el. paštas: plunge-seneliai@inbox.lt 

tel. 8 448 54813

   Viešoji įstaiga „Plungės parapijos senelių globos namai“ įkurti 2001 m. kovo 1 d. Globos namų steigėjas – Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija. Senelių namai įkurti Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijai priklausančiame dviejų aukštų mediniame pastate, prie kurio remonto bei įsikūrimo prisidėjo Plungės rajono savivaldybė, Nyderlandų fondas, partnerystės draugija Mendenas – Plungė, Plungės ir Holbek Rotary klubai. 2001-2002 m. pastatytas ūkinis pastatas, padaryti gerbūvio darbai: sutvarkyta aplinka, įvestas vandentiekis aplinkos priežiūrai, išpilti laiptai į ūkinį pastatą.
   Plungės parapijos senelių globos namai  yra socialinės globos įstaiga, skirta gyventi senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga. Į globos įstaigą nukreipiami asmenys, kuriems nebegalima socialinių paslaugų teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios. 

TIKSLAS
Organizuoti socialinę pagalbą teikiant visumą kompleksinių paslaugų, kad kuo geriau būtų patenkinti senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų gyvybiniai poreikiai. 

 

MISIJA
Suteikti senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems ilgalaikę stacionarią globos įstaigą, padėti jiems tenkinti būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, garantuoti psichikos ir fizinės sveikatos priežiūrą, prasmingą veiklą, teikiančią teigiamų emocijų ir dvasinį pasitenkinimą, skatinančią savarankiškumą, didinančią socialinį veiklumą, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atkurti gebėjimus, kad patys kuo daugiau  galėtų savimi pasirūpinti, skatinti integruotis į globos namų bendruomenę.

VIZIJA
Tenkinti neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų socialinius poreikius.

PASLAUGOS
Seneliams teikiamos šios paslaugos: informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, ilgalaikės socialinės globos, medicinos,  slaugos, religinių apeigų organizavimo, užimtumo, darbo terapijos, kultūros ir laisvalaikio, buitinės( būsto suteikimo, maitinimo skalbimo, asmens higienos, kito materialinio aprūpinimo) ir kitos papildomos paslaugos klientams pageidaujant.

 

UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS
Seneliams organizuojamos tradicinės šventės, koncertai, išvykos, švenčiami gimtadieniai. Ypatingas dėmesys skiriamas sielovadai, dvasiniams poreikiams tenkinti. Kiekvieną sekmadienį aukojamos Šv. mišios. Įstaigoje įrengta tiesioginė Šv. mišių transliacija  iš  Šv. Jono krikštytojo parapijos. Laisvalaikiu gyventojai skaito spaudą, dalyvauja darbinėje veikloje, lanko koncertus kultūros centre ir miesto šventėse, užsiima siuvimu, mezgimu. Gyventojai nuolat įtraukiami į individualius ir grupinius pokalbius bendravimo pagrindu, siekiant išvengti izoliacijos, padedant adaptuotis aplinkoje, suteikiant teigiamų emocijų. Globos namuose veikia gyventojų taryba, kurios nariai kartu  su socialiniu darbuotoju sprendžia iškilusias aktualias problemas.