Marija, Tu mūsų Motina, Tu mūsų viltis!

   Šeštadienis Bažnyčioje yra skirtas pagerbti mūsų Dangiškąją Motinėlę Mariją, tad šiuo sudėtingu laiku pasauliui ir Lietuvai visus kviečiu savo asmeniniu pamaldumu jungtis į rožančiaus maldą ir permaldauti Dievą, kad pakeistų viruso grėsmę žmonijai. Visada, kai žmoniją ištikdavo sunkūs  gyvenimo momentai, Marija apsireiškusi kvietė kalbėti rožančių ir atrasti Dievo Sūnų Jėzų. Gražiausias pavyzdys yra Lepanto mūšis, kurio buvo neįmanoma laimėti, bet, popiežiaus kvietimu, su rožančiaus malda,užtariant Marijai, Dievas  jį mums laimėjo.
   Ar mes tai galime padaryti šiandien su koronos virusu? Taip, galime ir turime, todėl imkime į rankas šventąjį Rožančių ir pradėkime melstis, Marija užtars, padės, ir su Dievo pagalba mes nugalėsime visus virusus ir visas baimes.

   Laukiantis Jūsų maldoje Jūsų klebonas kun. Vytautas

ROŽANČIAUS KALBĖJIMO SCHEMA

Švč. Mergelės Marijos rožinis

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)

Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS
Po kiekvieno slėpinio kalbėti: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (10 kartų), „Garbė Dievui“ .

Antrasis slėpinys. APLANKYMAS
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)
Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)
Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)
Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS 

        Šį vakarą Šv. Mišios, mero prašymu, už esančius karantine ir visus dirbančius parduotuvėse, kad žmonės galėtų nusipirkti būtiniausių dalykų kasdieniam gyvenimui, už vaistinių darbuotojus, kad galėtume įsigyti reikalingų vaistų, už tuos, kurie rūpinasi ir dirba, kad netrūktų duonos, pieno, mėsos, kiaušinių ir kitų maisto produktų.