Liepos 12 dieną plungiškiai važiavo į atlaidus Žemaičių Kalvarijoje. Tą dieną buvo Plungės dekanato diena. Susirinkusieji meldėsi, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones.12 val. Šv. Mišias aukojo vyskupas Algirdas Jurevičius.