Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos tituliniai
ATLAIDAI
2020 M. BIRŽELIO 24 D.

PROGRAMA
11:00 val. Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas
11:45val. Katechezė
12:00 val. Šv. Mišios
Po jų – pabendravimas bažnyčios šventoriuje

Į atlaidus kviečia parapijos klebonas ir kunigai