Rugsėjo 27 dieną buvo minima keliautojų ir vairuotojų diena, buvo meldžiamasi už visus eismo dalyvius, taip pat už žuvusius keliuose. Po 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Šv. Mišių prie bažnyčios,  abiejose aikštelėse, buvo laiminami automobiliai ir kitos transporto priemonės.
   O į 18.00 val. Šv. Mišias rinkosi tikybos mokytojos, moksleiviai, norintys ruoštis Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėveliai. Po jų Plungės klebonas Vytautas Gedvainis  pristatė, kaip mūsų parapijoje vyks pasiruošimas sakramentams.