„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.  Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame.” (Jn 6,53-56)
   Birželio 14–ąją šventėme Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – Devintines, kuri dar kartą mums primena Jėzaus buvimą Eucharistijoje. Todėl po 10 val. Šv. Mišių šventoriuje vyko Švč. Sakramento procesija su vėliavomis. Kaip įprasta Devintinių procesijai, buvo sustojama prie keturių papuoštų altorėlių ir giedamos visų keturių Evangelijų ištraukos. Ši diena taip pat yra Gedulo ir Vilties diena, todėl per 12 val. Šv. Mišias meldėmės už Lietuvą, atmindami mūsų tautiečių trėmimus į Sibirą. Jų metu giedojo tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Tėvynės ilgesys“, skaitinį skaitė Plungės meras A. Klišonis bei tautiniais rūbais apsirengusi lietuvaitė, o maldavimus – tremtinių dukra. Po 12 val. Šv. Mišių visų laukė nuostabus atminimo renginys. Jame  poetinę kompoziciją suvaidino bei tremtinių prisiminimus menine kalba perteikė ir visą renginį vedė Plungės kultūros centro teatras ,,Saula“ (vad. Sigita ir Romas Matuliai), meninę programą pristatė kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Tėvynės ilgesys“ (vad. Rūta Černeckienė),  kultūros centro jaunimo vokalinis ansamblis ,,Hello“ (vad. Aida Mackevičiūtė), fleita grojo Greta Tilvikaitė (mokytojas Vidmantas Žilinskas, koncertmeisteris R. Žukauskas). Renginio metu mintimis pasidalino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, dekanas, klebonas Vytautas Gedvainis, tremtinė Aniceta Grikšienė. 

Dėkojame visiems, suorganizavusiems šį gražų, jautrų, nuostabų renginį.