Lapkričio 22 dieną, minint Šv. Ceciliją, Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis Sumos Šv. Mišių metu pasveikino vargonininkus su dangiškos globėjos švente. Sveikindamas klebonas sakė: ,,Nors valdžia uždraudė choristams šlovinti Dievą savo lūpomis, jie vis tiek garbina ji savo širdimis‘‘. Ir dėkojo jiems, kad šie ateina ir dalyvauja Šv. Mišiose.