„Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos”(Mt 28,20). 

Liepos 17 dieną, po vakarinių Šv. Mišių, Plungės bažnyčioje prasidėjo naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri baigėsi 18-osios dienos rytą parapijos klebono aukojamomis  Šv. Mišiomis. Klebonas linkėjo, kad kaip smilkalo dūmai kyla į viršų, taip ir visos per Švč. Sakramento adoraciją sudėtos maldos kiltų į dangų.  Adoraciją organizavo tretininkės (pasauliečių pranciškonų ordinas). Dėkojame joms už šią labai reikalingą iniciatyvą.