,,Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs” ( Mt 28, 19).

Birželio 7 dieną bažnyčia švenčia Švenčiausios Trejybės šventę. Šiemet ši šventė sutapo su Tėvo diena, todėl prieš sekmadienio Šv. Mišias Plungės bažnyčioje  vyko Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojų ir mokinių atliekamų kūrinių koncertas. 10.00 val. Šv. Mišiose Plungės klebonas džiaugėsi, kad bažnyčioje buvo daug vyrų. Po Šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija, o per 12.00 val. Šv. Mišias kita vaikučių grupė priėmė  Pirmąją Šv. Komuniją.