Norime pasidžiaugti ir padėkoti Dievui už nuostabius gerų žmonių darbus.  Nuoširdžiai dėkojame Kaziui Stančiukui, kuris sutvarkė prelato Konstantino Olšausko kapavietę ir atnaujno paminklą. Taip pat didžiulę padėką reiškiame Mindaugui Preibiui, nupirkusiam bažnyčiai tinkamus antikvarinius 8 šviestuvus. Nuoširdų ačiū tariame ūkininkų Bagdonų šeimai ir ūkiui ,,Žemaitijos gėlės‘‘, mūsų bažnyčios altorius Sekminėms papuošusiam nuostabiomis puokštėmis. Kaip nuostabu ir be galo gera, kad Dievas išlieja savo malonės ir dosnumo Dvasią į žmonių širdis, kad jie dalinasi ir be atlygio daro gerus darbus. Būkite palaiminti, te Dievas jums šimteriopai atlygina.