Šeštadienį, vakarinių Šv. Mišių metu, buvo pašventinti kalėdaičiai, Advento vainikas, kuris kartu su žvakėms iškalbingai simbolizuoja laukimo laikotarpį.  Žvakės simbolizuoja tamsą įveikusią šviesą ir mirtį nugalėjusį gyvenimą. Uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė visiems mums rodo kelią ir sklaido tamsą, pašalina nerimą ir suteikia saugumo jausmą.