Sekmadienį, po Šv. Mišių, minint Misijų dieną, tęsdamas gražią tradiciją Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis įteikė popiežiaus palaiminimą vargonininkės Irenos Bakanauskienės šeimai ir vargonininkui Steponui Bidvai už jų tikėjimo skelbimą šiuose Dievo namuose.