„Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui ” (Hbr 13,16)
   Šį sekmadienį mūsų bažnyčioje lankėsi Marijos radijo savanoriai ir rinko aukas naujos studijos statyboms. 10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišias aukojo, pamokslus sakė ir po Šv. Mišių apie Marijos radijo veiklą pasakojo Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas. O Plungės klebonas Vytautas Gedvainis visus galinčius kvietė paremti šią svarbią veiklą. To nespėjusius padaryti, bet norinčius, kviečia prisidėti bankiniu pavedimu:
Paramos gavėjas:
• Gavėjas: VšĮ „Marijos radijas“
Įmonės kodas: 136001742
Paramos sąskaitos:
• Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT757044060003754297
Banko kodas: 70440
Pervedant pinigus iš užsienio, reikalinga papildomai nurodyti gavėjo banko SWIFT kodą bei banko adresą. Daugiau informacijos SEB puslapyje.
SWIFT kodas: CBVILT2X
Adresas: AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius
• Bankas: AB „Swedbank”
Sąskaita: LT857300010083243344
Specialioji sąskaita studijos ir koplyčios statybai paremti: LT547300010135261122
Banko kodas: 73000
Pervedant pinigus iš užsienio, reikalinga papildomai nurodyti gavėjo banko SWIFT kodą bei banko adresą. Daugiau informacijos Swedbank puslapyje.
SWIFT kodas: HABALT22
Adresas: AB „Swedbank”, Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius
Marijos radijo savanoriai labai džiaugiasi plungiškių gerumu ir labai dėkoja už dosnias aukas.

   Taip pat sekmadienį Šv. Mišių metu buvo šventinami rožančiai ir dalinami vaikučiams, kurie šiais metais ruošiasi Pirmajai Komunijai.
15.30 val. kunigas Andrius Bakstys į bažnyčią rinkosi su Plungės parapijos jaunimo grupele, kurie ruošiasi Lietuvos Jaunimo dienoms, bei aukojo Šv. Mišias melsdamasis jų intencija. Visi grupelės nariai dėkoja kun. Andriui už šią išgyventą maldos bendrystę.
Kadangi praėjęs sekmadienis buvoŠvento Pranciškaus Asyžiečio diena – po vakarinių Šv. Mišių mūsų bažnyčios šventoriuje rinkosi plungiškiai su savo augintiniais, o kun. Kęstutis Motiejaitis visus augintinius palaimino.