Šiandien III Velykų sekmadienis, pasaulinė gyvybės diena. Visus kviečiame prisiminti maldoje, kad visame pasaulyje gyvybė būtų gerbiama ir saugojama nuo prisidėjimo iki natūralios mirties.

Šį sekmadienį 11 val. Telšiuose bus aukojamos ir tiesiogiai per Telšių vyskupijos Youtube bei Facebook transliuojamos šv. Mišios su mūsų arkivyskupu Kęstučiu ir Telšių vyskupijos jaunimo centru. Kviečiame prisijungti prie bendros maldos per savo išmaniuosius įrenginius visus, o ypač jaunimą.

Kitas sekmadienis yra Gerojo Ganytojo sekmadienis – maldų už kunigus ir pašaukimus į dvasinį luomą diena. Ne tik tą sekmadienį, bet ir per visą šią savaitę raskime galimybę nors trumpai maldai šia intencija.

Kitas sekmadienis yra pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Atminsime tiek gyvas, tiek mirusias mamas. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios už motinas jūsų intencijomis bus aukojamos gegužės 3 d. 10 ir 18 val., gegužės 4 d. 12 ir 18 val.

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais 12 val. šv. Mišių metu, nuo trečiadienio iki šeštadienio 18 val., o sekmadieniais – kartu su sumos šv. Mišiomis.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį jūsų intencijomis. Nuo 16 iki 18 val., kaip įprasta, Švč. Sakramento adoracija.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – nuo 17 iki 18 val. bus Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. šv. Mišios į Švč. M. Mariją jūsų intencijomis.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. šv. Mišių iki sumos bus Švč. Sakramento adoracija.