Šiandien Bažnyioje minima visuomenės komunikavimo priemonių diena. Raginame pasimelsti už katalikišką žiniasklaidą.

Bažnyčios gale platinamas balandžio-gegužės mėnesio katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti ir skaityti.

Taip pat kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten rasite ne tik gerą dovaną Pirmosios Komunijos šventei, bet ir gerų katalikiškų knygų.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12.00 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18.00 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.

Kitą sekmadienį – Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo šventė, viena svarbiausių Bažnyčios liturgijoje. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, kurie sumos šv. Mišių metu kartu melsis himnu į Šventąją Dvasią “O, Dvasia Viešpatie, nuženk”.