Šis sekmadienis – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės. Po Votyvos šv. Mišių – procesija su Švč. Sakramentu.

Šiandien taip pat yra gedulo ir vilties diena. 12 val. šv. Mišių metu meldžiamės už Lietuvą, atmindami mūsų tautiečių trėmimus į Sibirą. Po sumos – atminimo renginys.

Birželio 19 d. 18 val. bus aukojamos šv. Mišios gyvuosius ir mirusiuosius Šventos valandos naktį adoracijos į Švč. Jėzaus Širdį adoruotojus. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Birželio 19 d. – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, tą dieną viešai kalbantiems maldą “Gerasis Jėzau”. Ją galima rasti liturginiame maldyne.

Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 – 18 val.

Baigiantis karantinui taip pat atnaujinamos tretininkų organizuojamos naktinės Švč. Sakramento adoracijos. Todėl šį penktadienį, birželio 19 d. po 18 val. šv. Mišių kviečiame į naktinę Švč. Sakramento adoraciją, kuri tęsis iki šeštadienio ryto ir baigsis 7 val. šv. Mišiomis.

Birželio 24 d. mūsų parapijoje yra tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Tą dieną:

  • 11:00 – Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.
  • 11:45 – katechezė.
  • 12:00 – šv. Mišios.

Po sumos – agapė šventoriuje.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme “Iš šios žemelės”. Tuos dalykus galima rasti liturginiuose maldynuose. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

Primename, kad kiekvienam katalikui svarbu kasmet atlikti velykinę išpažintį. Tai reikėtų padaryti iki birželio 29 d.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.