Birželio 24 d. mūsų parapijoje yra tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Tą dieną:

  • 11:00 – Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas. Bus svečių kunigų, kurie lauks jūsų klausykloje; tai dar viena proga atlikti velykinę išpažintį.
  • 11:45 – katechezė.
  • 12:00 – šv. Mišios.

Po sumos – pabendravimas šventoriuje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

——-

Kitą sekmadienį bus daroma rinkliava popiežiaus labdaringai veiklai paremti, taip vadinamas “Šv. Petro skatikas”.

Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 – 18 val.

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme “Iš šios žemelės”. Tuos dalykus galima rasti liturginiuose maldynuose. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

Primename, kad kiekvienam katalikui svarbu kasmet atlikti velykinę išpažintį. Tai reikėtų padaryti iki birželio 29 d.

Kviečiame užsukti į bažnyčios gale veikiantį knygynėlį. Ten galite rasti ne tik įvairių religinių reikmenų, bet ir gerą knygą sau ar savo artimiesiems.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikišką žurnalą “Žodis tarp mūsų”. Tai kasdienė pagalba besimeldžiantiems su Šventuoku Raštu.

Kai renkamės šv. Mišioms, raginame į bažnyčią atvykti nors 15 min. anksčiau, kad turėtumėte laiko asmeninei maldai, gal būt išpažinčiai ir šv. Mišiose dalyvautumėte pasiruošę.

Primename, kad katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir perduoti savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į šv. Mišias, bet kurie neturi kliūčių, kad eitų taip pat išpažinties ir komunijos.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.