Primename, kad šiuo metu vyksta ir jau eina į pabaigą Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai.
Visus parapijiečius kviečiame dalyvauti atlaiduose dekanato dieną liepos 12 d.
Atlaidų programoje tai taip pat – Žemaičių Kalvarijos parapijos, bendruomenių organizacijų diena. Atlaiduose 12 val. šv. Mišias aukos Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

   Šį sekmadienį Plungės bažnyčioje nebus sumos šv. Mišių.
Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 – 18 val.
   Kviečiame į parapijos tretininkų organizuojamą naktinę Švč. Sakramento adoraciją, kuri prasidės ateinantį penktadienį po 18 val. šv. Mišių ir tęsis iki šeštadienio ryto.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
   Informacija visiems tiems, kurie norėtų dalyvauti “Alfa kurse”: susitikimai turėtų prasidėti nuo spalio 7 d. Kurie buvote užsiregistravę, iš naujo registruotis neturėsite.
  Bažnyčios gale yra platinamas naujas trigubas vasaros katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti, skaityti ir taip paremti katalikišką spaudą.