Rugsėjo 7-15 d. vyks Šiluvos didieji atlaidai. Plungės parapijos laikas tuose atlaiduose yra rugsėjo 9 d. 18 val. Šv. Mišių metu Šiluvoje giedos Plungės parapijos sumos choras.

  Prasidėjus mokslo metams labai tiktų už darželinukus, moksleivius, studentus, ypač tuos, kuriems šie mokslo metai yra pirmi, užprašyti šv. Mišias prie Švč. Mergelės Marijos, pavedant savo jaunimą dangiškosios Motinos globai.

  Sekmadieniais bažnyčios gale po šv. Mišių bus renkamos aukos bažnyčios šventoriuje esančio paminklo parapijos nusipelniusiems kunigams atminti, taip pat misijų kryžiaus restauravimui. Kas galite, esate kviečiami prisidėti.

  Prasideda vaikų ir jaunuolių registracija į katechezę norintiems pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui. Mokiniai šį mėnesį turi kreiptis savo mokykloje į tikybos mokytoją.

  Pirmajai šv. Komunijai registruojami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Registruojantis reikia pateikti krikšto pažymėjimą.

  Sutvirtinimui registruojami jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę ir vyresni. Registruojantis reikia pateikti krikšto ir pirmosios šv. Komunijos pažymėjimus.

  Suaugusiųjų (nuo 18 m.) katechezė: norintys priimti krikšto, pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, yra kviečiami kreiptis į kun. Andrių tel. 8 685 81784, arba užeiti į bažnyčios zakristiją.

  Ateinantį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame pabūti prie eucharistinio Kristaus.

  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.

  Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti:
Telefonu: 8 685 81784;
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com ;
Arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu).
Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.