Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava – Šventosios Žemės šventovių išlaikymui. Dėkojame jums už aukas.

  Šį sekmadienį, rugsėjo 13 d., 17:20 mūsų bažnyčioje vyks koncertas. Gros gitaristas Nidas Danilevičius. Skambės J. S. Bacho, J. Naujalio, S. Maniuškos, F. Taregos kūriniai. Kviečiame ateiti ir paklausyti.

  Iki rugsėjo 15 d. tęsiasi Šiluvos didieji atlaidai. Raginame nuvykti tuos, kurie dar nebuvote.

  Sekmadieniais bažnyčios gale po šv. Mišių bus renkamos aukos bažnyčios šventoriuje esančio paminklo parapijos nusipelniusiems kunigams atminti, taip pat misijų kryžiaus restauravimui. Kas galite, esate kviečiami prisidėti.

  Šį savaitgalį bažnyčios gale yra renkami parašai siekiant apginti Vilniaus katedros aikštės sakralumą nuo tai vietai netinkamų renginių ar iniciatyvų, kad nebūtų niekinama minėta šventovė ir tyčiojamasi iš katalikiško tikėjimo. Kviečiame ir jus pasirašyti. Surinktus parašus ketinama pateikti Lietuvos ir Vilniaus aukščiausioms valdžios institucijoms.

  Prasideda vaikų ir jaunuolių registracija į katechezę norintiems pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui. Mokiniai šį mėnesį turi kreiptis savo mokykloje į tikybos mokytoją.

  Pirmajai šv. Komunijai registruojami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Registruojantis reikia pateikti krikšto pažymėjimą.

  Sutvirtinimui registruojami jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę ir vyresni. Registruojantis reikia pateikti krikšto ir pirmosios šv. Komunijos pažymėjimus.

  Suaugusiųjų (nuo 18 m.) katechezė: norintys priimti krikšto, pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, yra kviečiami kreiptis į kun. Andrių tel. 8 685 81784, arba užeiti į bažnyčios zakristiją.

  Ateinantį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. O po vakaro šv. Mišių mūsų bažnyčioje bus parapijos tretininkų organizuojama naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki šeštadienio ryto 7 val. šv. Mišių. Adoracijai prasidėjus, apie 19 val. bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Kviečiame pabūti prie eucharistinio Kristaus.

  Visus giedoti galinčius parapiječius kviečiame jungtis į bažnyčios  sumos chorą. Taip pat tie, kurie dalyvaujate šv. Mišiose 8, 10 ar 18 val., irgi esate kviečiami padėti vargoninkui giedoti pamaldų metu. Susidomėjusius prašome ateiti ir pasikalbėti su atitinkamose šv. Mišiose grojančiu vargoninku.

  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.

  Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti:
Telefonu: 8 685 81784;
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com ;
Arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu).
Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.

  Prasidėjus mokslo metams labai tiktų už darželinukus, moksleivius, studentus, ypač tuos, kuriems šie mokslo metai yra pirmi, užprašyti šv. Mišias prie Švč. Mergelės Marijos, pavedant savo jaunimą dangiškosios Motinos globai.

  Yra gautas naujas dvigubas rugsėjo-spalio mėnesių “Artumos” katalikiško žurnalo numeris. Kviečiame bažnyčios gale įsigyti ir skaityti.

  Rugsėjo 11 d. Plungės senosiose kapinėse buvo pašventintas koplytstulpis visų mirusių mamų atminimui. Idėją turėti tokią vietą pasiūlė dar tuometinis parapijos klebonas A. Mileris. Jei kieno mama mirusi, palaidota toli ir nėra kaip aplankyti kapo, tai senosiose kapinėse prie ten stovėjusio kryžiaus ir koplytėlės buvo galima už savo mirusią mamą uždegti žvakutę ar padėti gėlių. Senajai kolytėlei nusidėvėjus ir atsiradus geradarių, į jos vietą neseniai pastatytas dovanotas koplytstulpis. Tad kun. A. Milerio keltą idėją galime tęsti ir toliau, ir čia pagerbti savo mirusias mamas.