Šį savaitgalį bažnyčios gale yra renkami parašai siekiant apginti Vilniaus katedros aikštės sakralumą nuo tai vietai netinkamų renginių ar iniciatyvų, kad nebūtų niekinama minėta šventovė ir tyčiojamasi iš katalikiško tikėjimo. Kviečiame ir Jus pasirašyti. Surinktus parašus ketinama pateikti Lietuvos ir Vilniaus aukščiausioms valdžios institucijoms.

  Vyksta vaikų ir jaunuolių registracija į katechezę norintiems pasiruošti Pirmajai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui. Mokiniai šį mėnesį turi kreiptis savo mokykloje į tikybos mokytoją.

  Pirmajai šv. Komunijai registruojami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Registruojantis reikia pateikti krikšto pažymėjimą.

  Sutvirtinimui registruojami jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę ir vyresni. Registruojantis reikia pateikti krikšto ir pirmosios šv. Komunijos pažymėjimus.

  Pirmas bendras susitikimas su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais vyks rugsėjo 27 d., sekmadienį. Visi dalyvaujame 18 val.  šv. Mišiose, o po jų bus pristatytas pasiruošimas sakramentams.

  Suaugusiųjų (nuo 18 m.) katechezė: norintys priimti krikšto, pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus, yra kviečiami kreiptis į kun. Andrių tel. 8 685 81784, arba užeiti į bažnyčios zakristiją.

  Ateinantį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame pabūti prie eucharistinio Kristaus.

  Visus giedoti galinčius parapiječius kviečiame jungtis į bažnyčios  sumos chorą. Taip pat tie, kurie dalyvaujate šv. Mišiose 8, 10 ar 18 val., irgi esate kviečiami padėti vargoninkui giedoti pamaldų metu. Susidomėjusius prašome ateiti ir pasikalbėti su atitinkamose šv. Mišiose grojančiu vargoninku.

  Prasidėjus mokslo metams labai tiktų už darželinukus, moksleivius, studentus, ypač tuos, kuriems šie mokslo metai yra pirmi, užprašyti šv. Mišias prie Švč. Mergelės Marijos, pavedant savo jaunimą dangiškosios Motinos globai.

  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.

  Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti:
Telefonu: 8 685 81784;
El. Paštu: plungesparapija@gmail.com ;
Arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu).
Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.

  Telšių Kunigų seminarija dėkoja visiems savo geradariams bei rėmėjams ir kreipiasi prašydama paremti seminariją rudens gėrybėmis, maisto produktais ar aukomis. Norinčius paaukoti rudens gėrybių prašo kreiptis į seminarijos administratorių Ramūną Kulikauską tel. 8 604 16244. Jei žmonės neturi kaip atvežti gėrybių į seminariją, jos atstovai gali atvykti gėrybes pasiimti patys. Seminarijos vadovybė ir auklėtiniai kiekvieną savaitę už geradarius meldžiasi šv. Mišių metu.

  Rugsėjo 26 d., šeštadienį, kviečiame į aktyvaus kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę kun. Brunono Bagužo 100 gimimo metinių minėjimą. Pradžia 10 val. šv. Mišiomis mūsų bažnyčioje. Nuo 11:30 val. – programa Plungės Viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje.

  Yra gautas naujas dvigubas rugsėjo-spalio mėnesių “Artumos” katalikiško žurnalo numeris. Kviečiame bažnyčios gale įsigyti ir skaityti.