Šiandien – misijų sekmadienis. Kviečiame maldoje prisiminti misionierius, taip pat šio sekmadienio rinkliava skiriama misijoms paremti.
  Spalio mėnuo yra skirtas švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Raginame kasdien kalbėti rožančių bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožančius yra kalbamas pirmadieniais ir antradieniais – 11:35, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17:35, o sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.
  Dėl pablogėjusios pandemijos situacijos mūsų rajone ir savivaldybei nusprendus atšaukti kultūros, laisvalaikio ir sporto renginius iki spalio 23 d., mūsų parapijoje Alfa kursas atidedamas bent iki minėtos datos.
  Ateinančią savaitę Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks penktadienį (kaip įprasta) 16-18 val.. Taip pat kitą sekmadienį vyskupijos iniciatyva vyks visos paros Švč. Sakramento adoracija, kuri prasidės spalio 25 d. po 8 val. šv. Mišių ir tęsis iki spalio 26 d. (pirmadienio) 8 val. Kviečiame ateiti ir pasimelsti.
Mielieji, Viešpats Jėzus tiems, kurie bus atsidavę, ištikimi, mylintys ir pasiaukoję Jo Švenčiausiajai Širdžiai, pažadėjo daug malonių. Kviečiame jungtis bendrai Adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį maldai namuose. Susidomėjusius prašome kreiptis į Reginą (tel. nr. 8 604 69377).
  Bažnyčios gale yra platinamas dvigubas rugsėjo-spalio mėnesių “Artumos” katalikiško žurnalo numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Mūsų bažnyčios gale yra pakabinta nauja Sigito Kazlausko fotografijų paroda “Žemaitijai”. Kviečiame stabtelėti ir pažiūrėti.