Šiandien – Visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišios aukojamos mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val. Taip pat bus šv. Mišios senųjų kapinių koplyčioje 15 val..
Lapkričio 2 d. yra Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena. Šv. Mišios aukojamos mūsų bažnyčioje 8, 10, 12, 18 val. Taip pat bus šv. Mišios senųjų kapinių koplyčioje 15 val..
Lapkričio 1-8 d. mūsų bažnyčioje 18 val. aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis už visus jūsų mirusiuosius.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. aukojamos šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.
Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. aukojamos šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. aukojamos šv. Mišios į švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. 17-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
Kviečiame jungtis bendrai Adoracijos į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį maldai namuose. Susidomėjusius prašome kreiptis į Reginą (tel. nr. 8 604 69377).
Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.