Kalėdojimas karantino metu nevyks. Jei advento metu karantinas jau bus pasibaigęs, norinčius kunigas galės aplankyti namuose. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti ir į bažnyčios zakristiją.
Šiandien Bažnyčia mini pasaulinę vargstančiųjų dieną.
Taip pat šiandien minima žuvusiųjų eismo įvykuose diena – 10 val. kviečiame į šv. Mišias maldai šia intencija.
Rytoj švęsime Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos iškilmę. Lapkričio 14-22 d. vyksta Vilniaus Aušros Vartų atlaidai. Junkimės mintimis prie jų prašydami Dievo Motinos apsaugos nuo koronaviruso.
Šį trečiadienį sukanka 74 m. nuo vysk. V. Borisevičiaus kankinystės. Jam meldžiame Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.
Švč. Sakramento adoracija ateinančią savaitę vyks penktadienį 16-18 val.
Taip pat šį penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks parapijos tretininkų organizuojama naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki šeštadienio ryto.
Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę. Su ja baigiasi liturginiai metai. To sekmadienio rinkliava bus skiriama kunigų seminarijos išlaikymui.
Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
Bažnyčios gale platinami nauji dvigubi katalikiški žurnalai: “Žodis tarp mūsų” ir “Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.