Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę. Su ja baigiasi liturginiai metai. Rinkliava skiriama kunigų seminarijos išlaikymui. Negalintys dalyvauti šv. Mišiose savo auka gali prisidėti atlikdami bankinį pavedimą į mūsų parapijos sąskaitą ir nurodydami “Auka seminarijai”.
  Lapkričio 22 d. kasmet prisimename šv. Ceciliją – muzikantų globėją. Raginame maldoje prisiminti ir mūsų parapijos vargoninikus bei visus giedotojus.
  Kitą sekmadienį pradėsime adventą – pasiruošimo šv. Kalėdoms laikotarpį. Advento sekmadieniais 8 val. bus rarotų šv. Mišios, prieš jas giedamos švč. Mergelės Marijos valandos.
  Kitą sekmadienį taip pat pašventinsime kalėdaičius, skirtus kūčių stalui. Juos bus galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu.
  Kalėdojimas karantino metu nevyks. Jei advento metu karantinas jau bus pasibaigęs, norinčius kunigas galės aplankyti namuose. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti ir į bažnyčios zakristiją. Nuoširdžiai dėkojame tiems, kurie jau palikote savo aukas budinčiam kunigui.
  Švč. Sakramento adoracija ateinančią savaitę vyks penktadienį 16-18 val.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
  Bažnyčios gale platinami nauji dvigubi katalikiški žurnalai: “Žodis tarp mūsų” ir “Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.