Pradedame advento laikotarpį, kai ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
  Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
  Šį sekmadienį šventinami kalėdaičiai. Jų galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
  Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Primename, kad kalėdojimas mūsų parapijoje per karantiną nevyks.
  Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
  Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Dievo gailestingumą aukotojų intencijomis.
  Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis: 8 ir 18 val. – šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
  Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis: nuo 17 val. – Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.
  Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis: po 10 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
  Bažnyčios gale platinamas katalikiškas žurnalas: “Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.