Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu, penktadieniais nepamiršti pasninko. Tai – taip pat proga prisiminti gerus darbus, ir jų praktiką, kaip Bažnyčia moko: alkaną pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti; nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas iškęsti, melstis už gyvus ir mirusius.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų šv. Mišios, o prieš jas 7:45 val. bus giedamos Švč. M. Marijos valandos.
   Ši antradienį (gruodžio 8 d.) švęsime liturginę neprivalomą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.
   Praeitą sekmadienį buvo pašventinti kalėdaičiai. Jų galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti kalėdinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir kartu su plotkele nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems.
   Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Primename, kad kalėdojimas mūsų parapijoje per karantiną nevyks.
   Šį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių kviečiame jungtis į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
   Bažnyčios gale platinamas katalikiškas žurnalas: “Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.