Šiandien Švč. Trejybės sekmadienis – prisimename ir pagerbiame vieną svarbiausių mūsų tikėjimo tiesų, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia.

   Šiandien Tėvo diena. Sveikiname gyvus tėvus, senelius, krikšto tėvus ir meldžiamės už mirusiuosius. Šv. Mišios už gyvus tėvus bus aukojamos 10 val., o 18 val. ir pirmadienį, birželio 8 d., 12 ir 18 val. – už mirusius tėvus. Prie šių šv. Mišių galima prisidėti paliekant auką aukų dėžutėje bažnyčios gale.

   Birželio 1 d. popiežius Pranciškus naujuoju Telšių vyskupu paskyrė vysk. Algirdą Jurevičių. Melskimės už naująjį ganytoją.

   Kitas sekmadienis – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės. Po Votyvos šv. Mišių – procesija su Švč. Sakramentu.

   Kitas sekmadienis taip pat yra gedulo ir vilties diena. 12 val. šv. Mišių metu meldžiamės už Lietuvą, atmindami mūsų tautiečių trėmimus į Sibirą. Po sumos – atminimo renginys.

   Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme “Iš šios žemelės”. Tuos dalykus galima rasti liturginiuose maldynuose. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

   Kviečiame šį penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 – 18 val. Šiuo metu kviečiame ypatingiau pasimelsti už tuos mūsų parapijiečius, kurie šį mėnesį priima Pirmąją šv. Komuniją, taip pat už laukiančius Sutvirtinimo sakramento, kad po jų priėmimo išlaikytų ryšį su Dievu ir Bažnyčia.

   Primename, kad kiekvienam katalikui svarbu kasmet atlikti velykinę išpažintį. Tai reikėtų padaryti iki birželio 29 d.

   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu.

Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.