Mokslo metų pražios šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bus kitą sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 18 val. Paraginkime savo jaunąją kartą atvykti į šv. Mišias, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją prašant Dievo palaimos moksluose.
  Informacija visiems tiems, kurie norėtų dalyvauti “Alfa kurse”: susitikimai turėtų prasidėti nuo spalio 7 d. Kurie buvote užsiregistravę,
iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių. Daugiau informacijos – skelbimų lentoje.
  Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 –18 val.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Bažnyčios gale yra platinamas vasaros katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti, skaityti ir taip paremti katalikišką spaudą.