Rugsėjo 30 dieną mūsų parapiją aplankė Telšių Katechetikos centro vadovas mons. eduk. lic. Rimantas Gudlinkis ir centro metodininkė mgr. Margarita Petrauskaitė. Jie susitiko su dekanato tikybos mokytojomis ir pasidalino mintimis apie tikybos dėstymą bei padovanojo tikybos pamokoms reikalingų priemonių. O Plungės parapijos dekanas, klebonas Vytautas Gedvainis visus pavaišino pietumis. Po susitikimo Plungės metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Alčauskienė ir Elytė Žirgulienė pasidalino seminaro, skirto dirbti parapijinėje katechezėje, medžiaga. Dėkojame Telšių Katechetikos centro vadovui  mons. eduk. lic. Rimantui Gudlinkiui, centro metodininkei mgr. Margaritai Petrauskaitei už dovanas ir išsakytas mintis, dekanui, klebonui Vytautui Gedvainiui už skanius pietus, o mokytojoms Danguolei Alčauskienei ir Elytei Žirgulienei už pasidalinimą seminaro medžiaga.