Kovo 13 d. Plungės parapijoje grupelė dekanato kunigų susitiko su vyskupu. Tikslas – pasidalinti esama padėtimi dekanate.
Pasidžiaugta palaiminimų šeštadienių nauda vyskupijoje, išreikšta viltis tęsti šia praktiką ir ateityje.
Minėtas poreikis labiau kalbėti žmonėms, kurie ateina į bažnyčia, apie Mišių eiga ir sakramentus.
Vyskupas minėjo, kad didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų metu ketinama organizuoti kalnų procesijas po kiekvienu Mišių, ne tik po pagrindinių. Visas šias procesijas lydėtų ir kas nors iš kunigų.
 Kunigų susitikime paminėta, kad dėl esamos padėties tikintieji sekmadienio šv. Mišias galetų išklausyti ir televizijos arba radijo pagalba.
Be šitų taip pat aptarti ir keli kiti klausimai.
Kunigų pabendravimą su vyskupu palydėjo bendri pietūs.