Liepos 19 dieną Plungėje vyskupas Algirdas Jurevičius teikė jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Jo Ekscelensija sutvirtinamiesiems sakė,  kad dabar prasideda jų religinis gyvenimas ir kvietė toliau lankytis Šv. Mišiose, jungtis į religines organizacijas ir gyventi religinį gyvenimą. Dėkojame vyskupui už perduotas Sutvirtinimo dovanas, o Plungės parapijos klebonui bei kunigams už nuostabią šventę.