Rugsėjo 26 d., šeštadienį, 10 val., mūsų bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už mūsų kraštietį, politinį kalinį, tremtinį, disidentą, aktyvų kovotoją už Lietuvos nepriklausomybę kun. Brunoną Bagužį. Laikydamas Šv. Mišias Plungės klebonas Vytautas Gedvainis sakė, kad jam gyvenime teko sutikt šį kunigą, jį pažinti, dirbti su juo. Buvo matyti, kad šis kunigas jautė išskirtinę meilę šitai Marijos žemei. Vaikščiodavo kalbėdamas rožančių, melsdamasis už Lietuvą ir labai džiaugėsi sulaukęs laisvos Lietuvos. Po Šv. Mišių bibliotekoje įvyko kun. Brunono Bagužio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečiui.