ATEIKITE PAS MANE VISI, KURIE VARGSTATE IR ESATE PRISLĖGTI, AŠ JUS ATGAIVINSIU. (Mt 11,28) Spalio 25 d., po 8 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, trukusi parą, ji baigėsi spalio 26 d. (pirmadienį) 8 val. Šv. Mišiomis. Dėkojame visiems, išgirdusiems Jėzaus kvietimą ateiti ir pabūti kartu su Juo.