Broliai ir seserys Kristuje, Plungės parapijiečiai ir visi geros valios žmonės! Šiandien ypatinga diena! Prisimename, kaip apaštalai, susirinkę maldai su Marija, gavo Jėzaus žadėtąją Šventąją Dvasią, kuri jų gyvenimus pripildė savo dovanomis. Linkiu Jums visiems melsti ir gauti Dievo Dvasią savo gyvenimo dienoms, Šventąją Dvasią, kuri atnaujintų tikėjimą, viltį ir meilę, Šventąją Dvasią, kuri įgalintų kiekvieną rytą pabusti nauju Dievo žmogumi.
Sveikatos ir tvirto tikėjimo, mano broliai ir seserys Kristuje!

Maldoje,  Jūsų klebonas kun. Vytautas ir parapijos kunigai: kun.Kęstutis, kun. Andrius ir  kun. Alvydas.