Skelbimai, naujienos ir įvykiai

Skelbimai 2020-05-17

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12.00 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18.00 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

Primename, kad kiekvieną penktadienį 16-18 val. mūsų bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. (daugiau…)

2020-05-15T22:10:16+03:002020-05-15|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2020-05-10

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12.00 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18.00 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių. (daugiau…)

2020-05-09T18:22:55+03:002020-05-09|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta: (daugiau…)

Skelbimai 2020-05-03

Šiandien IV Velykų sekmadienis, Motinos diena. Šiandien 8, 10 ir 12 val. mūsų bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už gyvas mamas, močiutes, krikšto mamas; šiandien 18 val., ir rytoj (pirmadienį) 12 ir 18 val. – už mirusiąsias.

Šventasis Raštas sako: “kas motiną gerbia, tas Dievą pagerbia” (plg. Sir 3). Todėl nepamirškite pagal galimybes ir leistinas sąlygas aplankyti ir pasveikinti savo mamyčių. Derėtų geram tikinčiam vaikui už mamą (ar gyvą, ar mirusią) užprašyti šv. Mišias. (daugiau…)

2020-04-30T17:22:05+03:002020-04-30|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Skelbimai 2020-04-26

Šiandien III Velykų sekmadienis, pasaulinė gyvybės diena. Visus kviečiame prisiminti maldoje, kad visame pasaulyje gyvybė būtų gerbiama ir saugojama nuo prisidėjimo iki natūralios mirties.

Šį sekmadienį 11 val. Telšiuose bus aukojamos ir tiesiogiai per Telšių vyskupijos Youtube bei Facebook transliuojamos šv. Mišios su mūsų arkivyskupu Kęstučiu ir Telšių vyskupijos jaunimo centru. Kviečiame prisijungti prie bendros maldos per savo išmaniuosius įrenginius visus, o ypač jaunimą. (daugiau…)

2020-04-27T17:55:28+03:002020-04-24|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Paskutinis balandžio mėnesio sekmadienis – Gyvybės diena

„VIEŠPATS Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe“ (Pr 2, 7). Tokiu vaizdu Pradžios knygos pasakojimas pristato žmogaus gyvybės dovaną. Ši dovana ateina iš Dievo. Kiekvienas įkvėpimas primena, kad gyvenimą turime ne iš savęs. Kiekvienas iškvėpimas primena, kad gyvename ne sau. (daugiau…)

2020-04-24T19:40:39+03:002020-04-24|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Dėl pamaldų tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas: (daugiau…)

2020-04-24T19:41:03+03:002020-04-24|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|

Atvelykis Bažnyčioje – tai Dievo Gailestingumo šventė

Nuo 1931 m. Viešpats Jėzus apsireiškęs sesei Faustinai Kovalskai kalbėjo apie savo norą, jog antrasis sekmadienis po Velykų būtų paskelbtas kaip Dievo Gailestingumo šventė. Sielos žūsta, nepaisant mano karčios kančios. Duodu joms paskutinį gelbėjimosi ratą, tai yra mano Gailestingumo šventę. Jei nepagarbins mano gailestingumo, pražus amžiams. (Dien. 965) (daugiau…)

2020-04-17T11:37:23+03:002020-04-16|Skelbimai, naujienos ir įvykiai|