Kryžiaus kelias apmąstomas Gavėnios metu penktadieniais po vakaro, 18 val., Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

2019 m. kovo 4 d. 14 val. buvo aukojamos Šv. Mišios už  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Viltis". Po Šv. Mišių klebonas pasveikino dalyvius su Šv. Kazimiero švente įteikdamas atminimo dovanėles.

2019 m. kovo 4 d. 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios į Šv. Kazimierą. Po jų klebonas sveikino visus Kazimierus ir Kazimieras.

Plungės bažnyčioje bandoma atgaivinti seniau gyvavusią tradiciją - Eucharistinę procesiją daryti kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį prieš sumos Šventąsias Mišias. Tai graži tradicija, burianti bendruomenę ir šlovinanti Viešpatį, esantį Eucharistijoje,  padedanti kiekvienam tikinčiajam giliau išgyventi šį slėpinį. Todėl visi esate kviečiami į bažnyčią ateiti 15 min. anksčiau.

 

Nuotraukos iš Eucharistinės procesijos pirmąjį kovo sekmadienį Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 2019-03-03

Vasario 17 dieną Plungės parapijos dekanas klebonas Vytautas Gedvainis kartu su katalikų bendruomene iš Kauno „Gyvieji akmenys“ suorganizavo Atsinaujinimo dieną parapijos jaunimui, sutvirtinamiesiems ir visiems parapijiečiams. Atsinaujinimo diena prasidėjo Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šventomis mišiomis, o šlovinimas ir liudijimai bei agapė vyko kultūros centre. Labai džiaugiamės, kad gausus būrys jaunimo dalyvavo renginiuose, šlovino Dievą, meldėsi, klausėsi paskaitų ir liudijimų. Toks bendras savo pozicijos išpažinimas rodo gyvą ir sąmoningą tikėjimą, aiškų apsisprendimą už katalikiškas vertybes, kurios labai svarbios tiek kiekvienam piliečiui, tiek visai mūsų tautai. Ypač džiugu, kad renginys vyko mums labai brangios šventės – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – kontekste.

2019-02-17 Atsinaujinimo diena

Vasario 17 dieną Plungės parapijos dekanas klebonas Vytautas Gedvainis kartu su katalikų bendruomene iš Kauno „Gyvieji akmenys“ suorganizavo Atsinaujinimo dieną parapijos jaunimui, sutvirtinamiesiems ir visiems parapijiečiams. Atsinaujinimo diena prasidėjo Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šventomis mišiomis, o šlovinimas ir liudijimai bei agapė vyko kultūros centre. Labai džiaugiamės, kad gausus būrys jaunimo dalyvavo renginiuose, šlovino Dievą, meldėsi, klausėsi paskaitų ir liudijimų. Toks bendras savo pozicijos išpažinimas rodo gyvą ir sąmoningą tikėjimą, aiškų apsisprendimą už katalikiškas vertybes, kurios labai svarbios tiek kiekvienam piliečiui, tiek visai mūsų tautai. Ypač džiugu, kad renginys vyko mums labai brangios šventės – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – kontekste.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-3.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-4.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-5.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-6.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-7.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-8.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-9.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-10.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-11.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-12.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-13.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-14.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-15.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-16.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-17.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-18.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-19.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-20.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-02-17-atsinaujinimo-diena/thumbs/thumbs_2019-02-17-21.jpg]

Mieli tėveliai,

Dėkoju, kad įvertinate sekmadienio svarbą vaiko gyvenime ir kartu su vaiku išgyvenate šeimos bendrystę sekmadienio šv. Mišiose. Su skausmu širdyje kreipiuosi į tuos tėvelius, kurių nematau šv. Mišiose. Vaikas yra didžiausia jūsų gyvenimo vertybė ir tai galite ypač pajausti sekmadienio šv. Mišiose. Liko trumpas katechezės laikas, labai prašau apmąstykite, kilkite ir sekmadienį būkite su šeima bažnyčioje. Mano akys mato patį liūdniausią vaiką ir tas vaikas yra be mamytės ir tetuko, susigūžęs, liūdnomis akimis ir vienišas. Tai tavo vaikas, kuris yra tavo vilčių išsipildymas.

Su malda besibeldžiantis į jūsų šeimos duris jūsų klebonas kunigas Vytautas.