Lapkričio 23 d. minėsime Šv. Ceciliją – choristų globėją. Maldoje prisiminkime mūsų parapijos choristus, kad Dievui laiminant, vis gausėtų būrys tų, kurie savo balsais šlovina Dievą.

8 val. Šv. Mišiose giedos   Plungės politinių kalinių ir tremtinių choras „Tėvynės ilgesys".

9:45 val. ir 10 val. Šv. Mišiose giedos Plungės M. Oginskio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.