Kryžiaus kelias gavėnios metu mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po vakaro Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.