Gerb. plungiškiai, parapijiečiai!
Norinčius pasimelsti už Plungės mero Audriaus Klišonio sveikatą kviečiame į šv. Mišias Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje spalio 20 dieną, 10 valandą.

 

Viena geradarių šeima, kuri nenorėjo būti paviešinta, dovanojo Plungės Šv. Jono krikštytojo parapijai penkis naujus arnotus, šešias didžiules žvakes, bažnytinius indus bei Šv. Rašto stovą. Klebonas ir visi parapijiečiai dėkoja už tokią nuostabią dovaną.

Spalio 15 dieną Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo atidaryta fotografijų paroda "Paryžiaus katedra'". Kunigas Saulius Rumšas OP išsamiai ir įdomiai papasakojo Katedros istoriją, paaiškino, kokia svarbi Katedra kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Po pristatymo mokiniai su mokytojomis apžiūrėjo fotografijas.

Bažnyčia, kaip mama, kiekvieną sekmadienį Jus pamaitina Dievo žodžiu”, –pamokslo metu sakė klebonas Vytautas Gedvainis sekmadienį, spalio 13 d., sumos Šv. Mišių metu. Susirinkusieji į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią buvo pradžiuginti ne tik Šv. Mišių auka, bet ir jų metu skambėjusiomis nuostabiomis giesmėmis, kuriomis mus džiugino Vilniaus arkikatedros choras.

Atėjusieji pastebėjo ir penkis naujus arnotus, šešias didžiules žvakes, padėtas ant altoriaus, atnaujintus bažnytinius indus bei atnaujintą Šv. Rašto stovą, už kuriuos sumokėjo viena geradarių šeima. Todėl ne tik klebonas, bet ir visi parapijiečiai dėkoja šeimai, kuri nenorėjo būti įvardinta. Geri darbai daromi tyliai...

2019-10-13 Vilniaus arkikatedros choras

„Bažnyčia, kaip mama, kiekvieną sekmadienį Jus pamaitina Dievo žodžiu”, –pamokslo metu sakė klebonas Vytautas Gedvainis sekmadienį, spalio 13 d., sumos Šv. Mišių metu. Susirinkusieji į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią buvo pradžiuginti ne tik Šv. Mišių auka, bet ir jų metu skambėjusiomis nuostabiomis giesmėmis, kuriomis mus džiugino Vilniaus arkikatedros choras. Atėjusieji pastebėjo ir penkis naujus arnotus, šešias didžiules žvakes, padėtas ant altoriaus, atnaujintus bažnytinius indus bei atnaujintą Šv. Rašto stovą, už kuriuos sumokėjo viena geradarių šeima. Todėl ne tik klebonas, bet ir visi parapijiečiai dėkoja šeimai, kuri nenorėjo būti įvardinta. Geri darbai daromi tyliai...

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_71567231_643603226167329_1100492667025883136_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72216109_524950601639744_1967973587193167872_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72289449_464745224250538_7614912539758952448_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72318898_928934947483013_1723365935441510400_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72324755_933893763649246_7042415887650914304_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72523724_782599372196309_3284162320732782592_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72529640_399034750761415_5738827127868882944_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72642029_381764189367207_998463004490072064_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72924396_431160114463201_8151856058181091328_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73032733_539295376896177_5863755614701748224_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73228715_924094277959551_8212951035958788096_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73482555_3086571628083387_2471756870008700928_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73524493_448246872564486_775271769073254400_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_taures-maz.jpg]

Spalio 4 d. krikščioniškasis pasaulis mini šv. Pranciškų Asyžietį, vienuolį.

Tą dieną ir mūsų parapijos pranciškonai pasauliečiai (tretininkai) rinkosi į šv. Mišias paminėti savo dangiškojo globėjo dieną.

Kaip šv. Prančiškus Porciunkulės bažnytėlėje besimelsdamas prie kryžiaus girdėjo Kristaus balsą: eik ir atstatyk mano Bažnyčią, kuri kaip matai griūva, taip ir šiandien pasauliečiai pranciškonai yra kviečiami prisidėti prie šios misijos, sekdami dangiškojo globėjo pėdomis.

Šv. Mišių gale kalbėjome šv. Pranciškaus litaniją, prašydami jo užtarimo, o paskui dar pabendravome prie pietų stalo.

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!" -  sakė Jėzus. Atsiliepdami į šiuos Jėzaus žodžius rugsėjo 28 dieną į Plungės bažnyčią rinkosi visi, kurie šiais mokslo metais nori ruoštis sakramentams.

Klebonas Vytautas Gedvainis informavo, kad katechetiniai užsiėmimai, kurių tikslas yra pasiruošti sąmoningo, praktikuojančio kataliko gyvenimui, vyks mokyklose. Taip pat priminė, kad pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais, todėl pasirengimo laikotarpiu besiruošiantieji privalo dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose. Klebonas taip pat  kvietė tėvelius atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu ir pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvaujant kartu  su vaiku Šv. Mišiose.

2019-09-28 Ruošimasis Sakramentams

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!" - sakė Jėzus. Atsiliepdami į šiuos Jėzaus žodžius rugsėjo 28 dieną į Plungės bažnyčią rinkosi visi, kurie šiais mokslo metais nori ruoštis sakramentams. Klebonas Vytautas Gedvainis informavo, kad katechetiniai užsiėmimai, kurių tikslas yra pasiruošti sąmoningo, praktikuojančio kataliko gyvenimui, vyks mokyklose. Taip pat priminė, kad pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais, todėl pasirengimo laikotarpiu besiruošiantieji privalo dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose. Klebonas taip pat kvietė tėvelius atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu ir pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvaujant kartu su vaiku Šv. Mišiose.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71153731_671329193355221_6536532507561558016_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71178197_697823307379516_5133411256539021312_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71242700_2310936229016317_3789199042509012992_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71283471_1336451989847306_637496528251912192_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71494825_397558094272078_7999237796931829760_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71525578_2374600369320295_1112973416786296832_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71752452_553437935401386_2319172783814213632_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71888792_433064737334543_1640456664148606976_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_72345835_414957122495604_2552456947563495424_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_72453425_515432272592086_5816362196778614784_n.jpg]

 

Rugsėjo 29 dienos popietę Plungės bažnyčioje skambėjo nuostabi muzika - grojo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Skambėjo M. K. 0ginskio, A. Vivaldžio, J. K. Nerudos, A. Piazzollos, R. Galliano ir kitų kompozitorių kūriniai, solo grojo jaunieji atlikėjai: M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ dalyviai –  Justas Drakšas (trimitas), Liepa Jurgutavičiūtė (smuikas), Rugilė Juknevičiūtė (violončelė), Jonas Vozbutas (akordeonas), Rokas Makštutis (klarnetas). Šiuo nuostabiu koncertu baigėsi XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis.

2019-09-29 Koncertas

Rugsėjo 29 dienos popietę Plungės bažnyčioje skambėjo nuostabi muzika - grojo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Skambėjo M. K. 0ginskio, A. Vivaldžio, J. K. Nerudos, A. Piazzollos, R. Galliano ir kitų kompozitorių kūriniai, solo grojo jaunieji atlikėjai: M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ dalyviai – Justas Drakšas (trimitas), Liepa Jurgutavičiūtė (smuikas), Rugilė Juknevičiūtė (violončelė), Jonas Vozbutas (akordeonas), Rokas Makštutis (klarnetas). Šiuo nuostabiu koncertu baigėsi XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis.

 

XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis toliau džiugina plungiškius ir miesto svečius. Rugsėjo 21 dienos popietę pilnutėlėje Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko įspūdingas kamerinio orkestro „I SOLISTI AQUILANI“ koncertas, kurio metu skambėjo  italų baroko kompozitoriaus Antonio Vivaldžio muzika.

2019-09-21 Koncertas

XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis toliau džiugina plungiškius ir miesto svečius. Rugsėjo 21 dienos popietę pilnutėlėje Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko įspūdingas kamerinio orkestro „I SOLISTI AQUILANI“ koncertas, kurio metu skambėjo italų baroko kompozitoriaus Antonio Vivaldžio muzika.

 

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė kartu su Jurgita Jurkute 2019 m. rugsėjo 6 d. organizavo  renginį, skirtą pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti. O rugsėjo 10 dieną visi buvo kviečiami į Plungės Šv. Jono Krikštytojo  bažnyčią, kur klebonas Vytautas Gedvainis aukojo Šv. Mišias už nusižudžiusius ir jų artimuosius. Mišių metu klebonas dėkojo atėjusiems ir ragino visose gyvenimo situacijose pasitikėti Dievu ir melstis. Malda, pasitikėjimas Dievu, Marijos užtarimas mus gali paguosti net beviltiškiausiomis akimirkomis.

Prasidėjus mokslo metams tikybos mokytojai rinkosi į metodinį pasitarimą. Jame šiltais žodžiais mokytojas drąsino klebonas Vytautas Gedvainis, o Telšių katechetinio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė pristatė tikybos mokymo naujoves.

Rugsėjo 2- osios rytą į Plungės bažnyčią rinkosi šventiškai nusiteikę  rajono vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Buvo aukojamos Šventos Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai. Klebonas V. Gedvainis visus pasveikino su naujų mokslų ir darbų pradžia, pasidžiaugė, kad tokią užimtą ir svarbią dieną žmonės rado laiko Dievui. Juk iš tiesų sėkmingo ir prasmingo mokymo ir  mokymosi galima tikėtis tik tada, kai viskas pradedama nuo kreipimosi į Dievą, nuo prašymo laiminti, saugoti ir lydėti nelengvame kelyje. Ir visai nesvarbu, ar tu nedrąsus pirmokėlis, ar paskutinius metus mokykloje pradedantis abiturientas, ar mokytojas.

2019-09-02 Šv. Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai

Rugsėjo 2- osios rytą į Plungės bažnyčią rinkosi šventiškai nusiteikę rajono vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Buvo aukojamos Šventos Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai. Klebonas V. Gedvainis visus pasveikino su naujų mokslų ir darbų pradžia, pasidžiaugė, kad tokią užimtą ir svarbią dieną žmonės rado laiko Dievui. Juk iš tiesų sėkmingo ir prasmingo mokymo ir mokymosi galima tikėtis tik tada, kai viskas pradedama nuo kreipimosi į Dievą, nuo prašymo laiminti, saugoti ir lydėti nelengvame kelyje. Ir visai nesvarbu, ar tu nedrąsus pirmokėlis, ar paskutinius metus mokykloje pradedantis abiturientas, ar mokytojas.

Rugpjūčio 15 d. šventėme Žolinę – Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Ši šventė –garbingiausia Šv. Marijos šventė, todėl džiugu, kad daug tikinčiųjų, su derliaus vaisiais ir žolynais susirinkę į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, dalyvavo Šv. Mišiose. Jų metu klebonas Vytautas Gedvainis visų susirinkusių prašė sukalbėti „Sveika Marija...” maldelę už parapijos atsinaujinimą, už tuos, kurie neatėjo į bažnyčią prašyti Marijos, kad ji padėtų jiems surasti takelį į bažnyčią. Gyvenime mus geriausiai apgina mama. Marija – mūsų mama, todėl prašykime, kad ji glaustų mus prie savo krūtinės ir nusineštų į dangų.

Per šią garbingą šventę, 10 val. Šv. Mišiose, buvo atšventinama Marijos statula (esanti centriniame altoriuje) bei Paskutinės vakarienės paveikslas (esantis centriniame altoriuje).

2019-08-15 Žolinės

Rugpjūčio 15 d. šventėme Žolinę – Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Ši šventė –garbingiausia Šv. Marijos šventė, todėl džiugu, kad daug tikinčiųjų, su derliaus vaisiais ir žolynais susirinkę į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, dalyvavo Šv. Mišiose. Jų metu klebonas Vytautas Gedvainis visų susirinkusių prašė sukalbėti „Sveika Marija...” maldelę už parapijos atsinaujinimą, už tuos, kurie neatėjo į bažnyčią prašyti Marijos, kad ji padėtų jiems surasti takelį į bažnyčią. Gyvenime mus geriausiai apgina mama. Marija – mūsų mama, todėl prašykime, kad ji glaustų mus prie savo krūtinės ir nusineštų į dangų. Per šią garbingą šventę, 10 val. Šv. Mišiose, buvo atšventinama Marijos statula (esanti centriniame altoriuje) bei Paskutinės vakarienės paveikslas (esantis centriniame altoriuje).

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-2.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-3.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-4.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-5.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-6.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-7.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-8.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-9.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-10.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-11.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-12.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-13.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-14.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-15.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-16.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-17.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-18.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-19.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-20.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-21.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-22.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-23.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-24.jpg]

Liepos 21 dieną, 10.00 val., Šv. Mišiose Plungės bažnyčioje buvo atšventinami du atnaujinti kryžiai, Šv. Antano ir Šv. Roko  statulėlės bei labai sena Jėzaus prie gėdos stulpo statula – Jėzus Nazarietis. Šią statulą turėtų prisiminti vyresni plungiškiai.

Prieš atšventinimą klebonas Vytautas Gedvainis sakė: Kas budės, jeigu ne Jėzus. Mokiniai užmigo, kada Jėzus prašė pabūti su Juo. Ir mes dažnai savo gyvenime užmiegame eidami, važiuodami, kalbėdami... Mes miegame, o Dievas visą laiką budi”.

2019-07-21 Kryžių šventinimas

Liepos 21 dieną, 10.00 val., Šv. Mišiose Plungės bažnyčioje buvo atšventinami du atnaujinti kryžiai, Šv. Antano ir Šv. Roko statulėlės bei labai sena Jėzaus prie gėdos stulpo statula – Jėzus Nazarietis. Šią statulą turėtų prisiminti vyresni plungiškiai. Prieš atšventinimą klebonas Vytautas Gedvainis sakė: „Kas budės, jeigu ne Jėzus. Mokiniai užmigo, kada Jėzus prašė pabūti su Juo. Ir mes dažnai savo gyvenime „užmiegame” eidami, važiuodami, kalbėdami... Mes „miegame”, o Dievas visą laiką budi”.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9167.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9169.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9172.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9174.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9177.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9179.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9180.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9182.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9188.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9189.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9192.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9197.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9205.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9206.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9208.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9218.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9221.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9222.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9224.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9229.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9212.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9214.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9216.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9231.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9232.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9234.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9239.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9245.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9259.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9262.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9264.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9265.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9266.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9270.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9271.jpg]
 

Liepos 12 dieną Žemaičių Kalvarijoje vykusiuose atlaiduose buvo Plungės dekanato diena. Meldėmės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones. Dvyliktos valandos Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

2019-07-12 Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje

Liepos 12 dieną Žemaičių Kalvarijoje vykusiuose atlaiduose buvo Plungės dekanato diena. Meldėmės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones. Dvyliktos valandos Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66421609_2878588658879960_6606596064248070144_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66438334_2878590622213097_7716939694033862656_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66459894_2878589025546590_7279152414832197632_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66500794_2878589795546513_3707286714729889792_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66507227_2878590088879817_3732693958841597952_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66511487_2878589205546572_1490414975255052288_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66520445_2878589628879863_2537734808990121984_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66597342_2878589408879885_2990495916143673344_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66608956_2878590458879780_927220109913620480_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66646105_2878589288879897_4095363033130336256_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66688053_2878589085546584_3886512160938917888_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66770212_2878588385546654_9024773079800217600_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66773854_2878588398879986_1448575207743684608_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66809944_2878589152213244_615903580171272192_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66842745_2878590222213137_2550692854171172864_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66865221_2878588465546646_4002040879916253184_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_67127790_2878587782213381_4829728949560934400_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_67221463_2878590015546491_6442696959726714880_n.jpg]