Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 16 val. mūsų bažnyčioje bus koncertas. Atvyksta kamerinis orkestras „I SOLISTI AQUILANI“(ITALIJA). Orkestro koncertmeisteris – Daniele Orlando. Programoje: M. Mascitti, A. Vivaldi kūriniai. Solistas – Daniele Orlando (smuikas). Kviečiame ateiti ir paklausyti.

Naujiems mokslo metams prasidedant kartu prasideda ir vaikų bei jaunimo  registracija pasiruošimui Pirmajai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimui. Pirmajai šv. Komunijai registruojami vaikai, lankantys trečią klasę ir vyresni. Sutvirtinimui ruošiasi jaunuoliai, sulaukę 14 m. ir vyresni, arba lankantys 8 klasę. Registracija vyks pas savo tikybos mokytoją mokykloje rugsėjo mėnesį. Registruojantis prašome turėti vaiko krikšto liudijimą, o kurie ruošis Sutvirtinimui – taip pat ir Pirmosios Šv. Komunijos pažymėjimą. Su šiais dokumentais kartu reikės pateikti užpildytą registracijos prašymą-anketą, kurią bus galima gauti iš savo tikybos mokytojos.

Suaugusieji, norintys priimti Krikšto, Pirmosios šv. Komunijos ar Sutvirtinimo  sakramentus, yra kviečiami užeiti į zakristiją budėjimo metu ir kreiptis į kun. Andrių dėl pasiruošimo.

Bažnyčios gale kviečiame įsigyti rugsėjo mėn. „Artumos“ katalikiško žurnalo numerį, kurio pagrindinė tema – Caritas, Lietuvoje veikiantis jau 30 metų, taip pat rasite ir kitų gerų straipsnių.

Raginame nepamiršti užprašyti šv. Mišių už mirusius savo artimuosius gimimo ar vardo dienos proga, atsinešti į bažnyčią žvakę pašventinimui, priimti Šv. Komuniją, po Mišių aplankyti kapines. Tai būtų atsiprašymo, dėkingumo ženklas jiems, taip pat dvasinė dovana, kurios iš jūsų jie lauktų ir kuri juos nudžiugintų.

Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją, kuri vyksta nuo 16 val. iki vakaro šv. Mišių.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei šv. Komunija pirmaisiais mėnesio penktadieniais ar net kiekvieną penktadienį, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.

Primename dėl sekmadieninių lapelių, kad nepamirštumėte jų parsinešti į namus, o paskui palikti darbovietėse.

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė kartu su Jurgita Jurkute 2019 m. rugsėjo 6 d. organizavo  renginį, skirtą pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti. O rugsėjo 10 dieną visi buvo kviečiami į Plungės Šv. Jono Krikštytojo  bažnyčią, kur klebonas Vytautas Gedvainis aukojo Šv. Mišias už nusižudžiusius ir jų artimuosius. Mišių metu klebonas dėkojo atėjusiems ir ragino visose gyvenimo situacijose pasitikėti Dievu ir melstis. Malda, pasitikėjimas Dievu, Marijos užtarimas mus gali paguosti net beviltiškiausiomis akimirkomis.

Prasidėjus mokslo metams tikybos mokytojai rinkosi į metodinį pasitarimą. Jame šiltais žodžiais mokytojas drąsino klebonas Vytautas Gedvainis, o Telšių katechetinio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė pristatė tikybos mokymo naujoves.

Rugsėjo 2- osios rytą į Plungės bažnyčią rinkosi šventiškai nusiteikę  rajono vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Buvo aukojamos Šventos Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai. Klebonas V. Gedvainis visus pasveikino su naujų mokslų ir darbų pradžia, pasidžiaugė, kad tokią užimtą ir svarbią dieną žmonės rado laiko Dievui. Juk iš tiesų sėkmingo ir prasmingo mokymo ir  mokymosi galima tikėtis tik tada, kai viskas pradedama nuo kreipimosi į Dievą, nuo prašymo laiminti, saugoti ir lydėti nelengvame kelyje. Ir visai nesvarbu, ar tu nedrąsus pirmokėlis, ar paskutinius metus mokykloje pradedantis abiturientas, ar mokytojas.

Rugpjūčio 15 d. šventėme Žolinę – Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Ši šventė –garbingiausia Šv. Marijos šventė, todėl džiugu, kad daug tikinčiųjų, su derliaus vaisiais ir žolynais susirinkę į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, dalyvavo Šv. Mišiose. Jų metu klebonas Vytautas Gedvainis visų susirinkusių prašė sukalbėti „Sveika Marija...” maldelę už parapijos atsinaujinimą, už tuos, kurie neatėjo į bažnyčią prašyti Marijos, kad ji padėtų jiems surasti takelį į bažnyčią. Gyvenime mus geriausiai apgina mama. Marija – mūsų mama, todėl prašykime, kad ji glaustų mus prie savo krūtinės ir nusineštų į dangų.

Per šią garbingą šventę, 10 val. Šv. Mišiose, buvo atšventinama Marijos statula (esanti centriniame altoriuje) bei Paskutinės vakarienės paveikslas (esantis centriniame altoriuje).

2019-08-15 Žolinės

Rugpjūčio 15 d. šventėme Žolinę – Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Ši šventė –garbingiausia Šv. Marijos šventė, todėl džiugu, kad daug tikinčiųjų, su derliaus vaisiais ir žolynais susirinkę į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, dalyvavo Šv. Mišiose. Jų metu klebonas Vytautas Gedvainis visų susirinkusių prašė sukalbėti „Sveika Marija...” maldelę už parapijos atsinaujinimą, už tuos, kurie neatėjo į bažnyčią prašyti Marijos, kad ji padėtų jiems surasti takelį į bažnyčią. Gyvenime mus geriausiai apgina mama. Marija – mūsų mama, todėl prašykime, kad ji glaustų mus prie savo krūtinės ir nusineštų į dangų. Per šią garbingą šventę, 10 val. Šv. Mišiose, buvo atšventinama Marijos statula (esanti centriniame altoriuje) bei Paskutinės vakarienės paveikslas (esantis centriniame altoriuje).

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-2.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-3.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-4.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-5.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-6.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-7.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-8.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-9.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-10.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-11.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-12.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-13.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-14.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-15.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-16.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-17.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-18.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-19.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-20.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-21.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-22.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-23.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-08-15-zolines/thumbs/thumbs_zolines2019-24.jpg]

 

Rugpjūčio 15-ąją švenčiame Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventę - Žolines. Mūsų parapijoje tą dieną Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Atvykstant švęsti Šv. Mišių, kviečiame atsinešti lauko ar darželio žolynų, šių metų javų, vaisių ar daržovių derliaus. Šios gėrybės tradiciškai šventinamos per Žolinę, dėkojant Dievui už tai, ką gauname iš Jo malonės ir dosnumo.

 

Liepos 21 dieną, 10.00 val., Šv. Mišiose Plungės bažnyčioje buvo atšventinami du atnaujinti kryžiai, Šv. Antano ir Šv. Roko  statulėlės bei labai sena Jėzaus prie gėdos stulpo statula – Jėzus Nazarietis. Šią statulą turėtų prisiminti vyresni plungiškiai.

Prieš atšventinimą klebonas Vytautas Gedvainis sakė: Kas budės, jeigu ne Jėzus. Mokiniai užmigo, kada Jėzus prašė pabūti su Juo. Ir mes dažnai savo gyvenime užmiegame eidami, važiuodami, kalbėdami... Mes miegame, o Dievas visą laiką budi”.

2019-07-21 Kryžių šventinimas

Liepos 21 dieną, 10.00 val., Šv. Mišiose Plungės bažnyčioje buvo atšventinami du atnaujinti kryžiai, Šv. Antano ir Šv. Roko statulėlės bei labai sena Jėzaus prie gėdos stulpo statula – Jėzus Nazarietis. Šią statulą turėtų prisiminti vyresni plungiškiai. Prieš atšventinimą klebonas Vytautas Gedvainis sakė: „Kas budės, jeigu ne Jėzus. Mokiniai užmigo, kada Jėzus prašė pabūti su Juo. Ir mes dažnai savo gyvenime „užmiegame” eidami, važiuodami, kalbėdami... Mes „miegame”, o Dievas visą laiką budi”.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9167.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9169.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9172.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9174.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9177.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9179.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9180.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9182.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9188.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9189.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9192.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9197.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9205.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9206.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9208.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9218.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9221.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9222.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9224.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9229.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9212.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9214.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9216.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9231.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9232.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9234.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9239.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9245.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9259.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9262.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9264.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9265.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9266.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9270.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-21-kryziu-sventinimas/thumbs/thumbs_img_9271.jpg]
 

Liepos 12 dieną Žemaičių Kalvarijoje vykusiuose atlaiduose buvo Plungės dekanato diena. Meldėmės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones. Dvyliktos valandos Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

2019-07-12 Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje

Liepos 12 dieną Žemaičių Kalvarijoje vykusiuose atlaiduose buvo Plungės dekanato diena. Meldėmės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones. Dvyliktos valandos Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66421609_2878588658879960_6606596064248070144_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66438334_2878590622213097_7716939694033862656_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66459894_2878589025546590_7279152414832197632_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66500794_2878589795546513_3707286714729889792_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66507227_2878590088879817_3732693958841597952_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66511487_2878589205546572_1490414975255052288_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66520445_2878589628879863_2537734808990121984_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66597342_2878589408879885_2990495916143673344_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66608956_2878590458879780_927220109913620480_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66646105_2878589288879897_4095363033130336256_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66688053_2878589085546584_3886512160938917888_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66770212_2878588385546654_9024773079800217600_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66773854_2878588398879986_1448575207743684608_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66809944_2878589152213244_615903580171272192_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66842745_2878590222213137_2550692854171172864_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_66865221_2878588465546646_4002040879916253184_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_67127790_2878587782213381_4829728949560934400_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-07-12-atlaidai-zemaiciu-kalvarijoje/thumbs/thumbs_67221463_2878590015546491_6442696959726714880_n.jpg]

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.  Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma." (Mt7.7-8) Šios Šventojo Rašto eilutės suteikia vilties ir įpareigoja. Bet juk prašyti galima įvairiai: džiaugsmingai, prasmingai, dalinantis tuo, ką turime gražiausio. Birželio 30 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje lankėsi Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius. Jis aukojo visas tos dienos Šv. Mišias, sakė pamokslus, po votyvos bažnyčioje dovanojo koncertą, kuriame pasirodė su savo parapijos bendruomene. O jo parapijiečiai bažnyčios gale darė rinkliavą, prašydami paremti Vydmantų statomą bažnyčią.

2019-06-30 Vydmantų parapijos klebono viešnagė

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. (Mt7.7-8) Šios Šventojo Rašto eilutės suteikia vilties ir įpareigoja. Bet juk prašyti galima įvairiai: džiaugsmingai, prasmingai, dalinantis tuo, ką turime gražiausio. Birželio 30 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje lankėsi Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius. Jis aukojo visas tos dienos Šv. Mišias, sakė pamokslus, po votyvos bažnyčioje dovanojo koncertą, kuriame pasirodė su savo parapijos bendruomene. O jo parapijiečiai bažnyčios gale darė rinkliavą, prašydami paremti Vydmantų statomą bažnyčią

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8946.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8948.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8950.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8954.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8958.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8959.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8964.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8965.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8967.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8969.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8971.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8975.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8977.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8979.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8983.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8984.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8988.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8992.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8994.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_8997.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9002.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9004.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9006.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9008.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9010.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9013.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9014.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9017.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-30-vydmantu-parapijos-klebono-viesnage/thumbs/thumbs_img_9020.jpg]

,,Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.“ (Mt 7,3)

Birželio 25 dieną klebonas Vytautas Gedvainis, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje laikydamas Šv. Mišias už Plungės dekanato tikybos mokytojas, sakė joms, kad į tikėjimo pažinimą yra siauras kelias. Ragino stovėti prie to siauro kelio, kad pro tas mažas dureles atvestų vaikus į tikėjimą. Ragino melstis už vaikus ir būti su jais. Padėkojo  už šiuos mokslo metus. Tikybos mokytojos taip pat išsakė klebonui ir kitiems parapijos kunigams padėką už pagalbą ir palaikymą. Po Šv. Mišių klebonas pakvietė visas mokytojas papusryčiauti, o vėliau mokytojos važiavo į Platelius, kur aplankė Platelių gimnaziją, Beržorą, kur  Žemaitijos nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė papasakojo apie Beržoro religinį paveldą. Mokytojos pasisėmė naujų žinių ir įspūdžių, pabendravo, jaukiai ir maloniai praleido laiką.

2019-06-25 Tikybos mokytojų susitikimas

,,Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.“ (Mt 7,3) Birželio 25 dieną klebonas Vytautas Gedvainis, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje laikydamas Šv. Mišias už Plungės dekanato tikybos mokytojas, sakė joms, kad į tikėjimo pažinimą yra siauras kelias. Ragino stovėti prie to siauro kelio, kad pro tas mažas dureles atvestų vaikus į tikėjimą. Ragino melstis už vaikus ir būti su jais. Padėkojo už šiuos mokslo metus. Tikybos mokytojos taip pat išsakė klebonui ir kitiems parapijos kunigams padėką už pagalbą ir palaikymą. Po Šv. Mišių klebonas pakvietė visas mokytojas papusryčiauti, o vėliau mokytojos važiavo į Platelius, kur aplankė Platelių gimnaziją, Beržorą, kur Žemaitijos nacionalinio parko gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė papasakojo apie Beržoro religinį paveldą. Mokytojos pasisėmė naujų žinių ir įspūdžių, pabendravo, jaukiai ir maloniai praleido laiką.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8839.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8841.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8838.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8878.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8842.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8847.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8849.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8852.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8854.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8855.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8856.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8859.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8860.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8863.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8864.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8866.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8868.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8870.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8881.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8882.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8883.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8887.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8889.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8897.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8899.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8904.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8915.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8920.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8922.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8924.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8926.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8932.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8937.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8939.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-25-tikybos-mokytoju-susitikimas/thumbs/thumbs_img_8940.jpg]

Jau praėjo daugiau kaip150 metų  nuo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo mažame Prancūzijos pietvakarių Lurdo miestelyje. Šiandien Lurdas yra tapęs neatsiejama liaudies pamaldumo dalimi. Po pasaulį paplito milijonai Lurdo grotų, o dažnoje bažnyčioje stovi mėlyna juosta apsirišusios Marijos statula.

Plungėje taip pat įkurta Lurdo grota su Švč. M. Marijos skulptūra.  Mykolo Mikalojaus Oginskio žmona Marija Skuževska-Oginskienė 1903 m. iš Krokuvos į Plungę pasikvietė mergaičių prieglaudai vadovauti Jėzaus Širdies seserų kongregacijos vienuolę Sofiją Zakževską, kuri išreiškė norą Plungėje pastatydinti Lurdo grotą.  1905 m. S. Zakževska iš Paryžiaus atvežė Švč. Mergelės Marijos statulą. 1937–1939 m. Plungės kapucinų vienuoliai organizuodavo prie Plungės Lurdo ligonių  tri­jų die­nų kongresus su pamaldomis.  Kongresai vykdavo per tridienį, birželio 30–liepos 2 d. Buvo atvejų, kai sunkūs ligoniai po kongreso pasveiko.

Sovietmečiu Lurdas buvo suniokotas, Švč. M. Marijos statula išniekinta ir nuskandinta, tačiau žmonės ją išgelbėjo. Dabar  Plungėje pastatyta tipiška Lurdo Marijos skulptūra, originali, t. y. senoji, Marijos skulptūra stovi Plungės bažnyčios altoriuje. Plungės Lurdas labiausiai buvo ir yra lankomas visą gegužės mėnesį per gegužines pamaldas. Kiekvieną sekmadienį 8 val. aukojamos  šv. Mišios Lurdo Švč. Mergelės garbei. Po jų jau keletą metų maldos grupelė kartu su kunigu Alvydu Vaitkevičiumi meldžiasi į Lurdo Šv. Mergelę prie neseniai dar kartą atnaujintos originaliosios Švč. M. Marijos statulos.

2019-06 Lurdas

Jau praėjo daugiau kaip150 metų nuo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo mažame Prancūzijos pietvakarių Lurdo miestelyje. Šiandien Lurdas yra tapęs neatsiejama liaudies pamaldumo dalimi. Po pasaulį paplito milijonai Lurdo grotų, o dažnoje bažnyčioje stovi mėlyna juosta apsirišusios Marijos statula. Plungėje taip pat įkurta Lurdo grota su Švč. M. Marijos skulptūra. Mykolo Mikalojaus Oginskio žmona Marija Skuževska-Oginskienė 1903 m. iš Krokuvos į Plungę pasikvietė mergaičių prieglaudai vadovauti Jėzaus Širdies seserų kongregacijos vienuolę Sofiją Zakževską, kuri išreiškė norą Plungėje pastatydinti Lurdo grotą. 1905 m. S. Zakževska iš Paryžiaus atvežė Švč. Mergelės Marijos statulą. 1937–1939 m. Plungės kapucinų vienuoliai organizuodavo prie Plungės Lurdo ligonių tri¬jų die¬nų kongresus su pamaldomis. Kongresai vykdavo per tridienį, birželio 30–liepos 2 d. Buvo atvejų, kai sunkūs ligoniai po kongreso pasveiko. Sovietmečiu Lurdas buvo suniokotas, Švč. M. Marijos statula išniekinta ir nuskandinta, tačiau žmonės ją išgelbėjo. Dabar Plungėje pastatyta tipiška Lurdo Marijos skulptūra, originali, t. y. senoji, Marijos skulptūra stovi Plungės bažnyčios altoriuje. Plungės Lurdas labiausiai buvo ir yra lankomas visą gegužės mėnesį per gegužines pamaldas. Kiekvieną sekmadienį 8 val. aukojamos šv. Mišios Lurdo Švč. Mergelės garbei. Po jų jau keletą metų maldos grupelė kartu su kunigu Alvydu Vaitkevičiumi meldžiasi į Lurdo Šv. Mergelę prie neseniai dar kartą atnaujintos originaliosios Švč. M. Marijos statulos. Dalia Svilaitė

Birželio 24 dieną į Šv. Mišias Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji susirinko švęsti savo bažnyčios vardadienį. Jėzus sako: ,,Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! (Mt 11,28). Padrąsinti ir paguosti šių žodžių bei pagarbinę Švenčiausiąjį Sakramentą, grįšime į savo kasdienybę neabejodami, kad joje bus ir Jėzus.

Birželio 23 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Džiugu, kad didelis būrys jaunuolių išreiškė norą būti sustiprinti Šventąja Dvasia ir priimti šį krikščioniškos brandos ženklą. Sutvirtinimo sakramentą teikė Vyskupas Kęstutis Kėvalas. O Plungės klebonas Vytautas Gedvainis sakė, kad šie jauni žmonės yra Bažnyčios ateitis.

2019-06-23 Sutvirtinimo Sakramentas

Birželio 23 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Džiugu, kad didelis būrys jaunuolių išreikškė norą būti sustiprinti Šventąja Dvasia ir priimti šį krikščioniškos brandos ženklą. Sutvirtinimo sakramentą teikė Vyskupas Kęstutis Kėvalas. O Plungės klebonas Vytautas Gedvainis sakė, kad šie jauni žmonės yra Bažnyčios ateitis.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8611.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8614.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8619.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8620.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8625.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8627.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8628.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8629.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8631.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8634.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8638.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8639.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8644.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8646.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8651.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8664.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8679.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8680.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8689.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8692.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8696.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8698.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8701.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8705.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8711.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8714.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8715.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8718.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8726.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8732.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8733.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8737.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8740.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8742.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8746.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8749.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8752.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8755.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8757.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8765.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8767.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8779.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8782.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8787.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8790.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8803.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8804.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8809.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8812.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8818.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8821.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8825.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-06-23-sutvirtinimo-sakramentas/thumbs/thumbs_img_8828.jpg]

Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, kai pagerbiamas Švč. Sakramentas. Visame pasaulyje tikintieji, švęsdami šią šventę, Švč. Sakramentą išneša iš bažnyčios į viešą erdvę. Birželio 20 dieną Plungės bažnyčioje taip pat vyko Devintinių  procesija, kurios metu Švč. Sakramentas buvo išnešamas iš bažnyčios į šventorių.  Klebonas Vytautas Gedvainis kalbėjo, kad per Devintines bažnyčia švenčia ypatingą įvykį, nes tai nuostabi Dievo dovana, nes pats Dievas ateina pas žmogų. Ir laimingas žmogus, kuris turi išminties tai suprasti.

Birželio 14 d., 18.00 val., Šv. Mišios Plungės bažnyčioje buvo skirtos Gedulo ir vilties dienai prisiminti. Jų metu klebonasVytautasGedvainis kalbėjo, kad tuo laikotarpiu vieną akimirką bitutės dūzgė, gėlytės žydėjo, o jau kitą - prasidėjo neramumai. Po Šv. Mišių prie Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiosvyko Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtas renginys. Jame dalyvavo Plungės kultūros centro teatras ,,Saula", tremtinių ir politinių kalinių choras ,,Tėvynės ilgesys", Plungės trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblis ,,Širdies melodija", Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos instrumentinis trio ir berniukų choras, Plungės ,,Saulės" gimnazijos solistas Ignas Baltuonė, jaunimo choras ir instrumentinė grupė, Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos moksleiviai. Žodžius tarė Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas dekanas Vytautas Gedvainis, Seimo narys Jonas Varkalys ir kiti garbūs svečiai. Gražūs, prasmingi ir įsiminti pasakojimai, nuostabi muzika ir dainos sujaudino visus dalyvavusius renginyje.