2019 lapkričio 17 dieną,  po 10 val. Šv. Mišių, Plungės rajono viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė pristatė parodos autorę Silvą Galvadiškytę, o ji pristatė savo parodą ir kvietė visus ją apžiūrėti  bažnyčios gale.

2019 lapkričio 17 dieną, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą veikliai mylėti vargstančiuosius, Plungės bažnyčioje buvo meldžiamasi už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje.

Lapkričio 17 diena - Pasaulinė žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimo diena, todėl 12 val. Šv. Mišiose meldėmės už žuvusius, sužeistus ar sužeidusius kitus keliuose. Džiugu, kad kartu meldėsi ir Plungės policijos atstovai, kurie prieš Šv. Mišias  prie Angelo Sargo altoriaus uždegė daug žvakučių.  

2019-11-17 Šv. Mišios už žuvusius kelyje

2019 lapkričio 17 dieną, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą veikliai mylėti vargstančiuosius, Plungės bažnyčioje buvo meldžiamasi už skurstančius ir vargstančius tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje. Plungės bažnyčioje - nauja paroda Šiandien Pasaulinė žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimo diena, todėl 12 val. Šv. Mišiose meldėmės už žuvusius, sužeistus ar sužeidusius kitus keliuose. Džiugu, kad kartu meldėsi ir Plungės policijos atstovai, kurie prieš Šv. Mišias prie Angelo Sargo altoriaus uždegė daug žvakučių.

Gyvendami meile, turime dalintis. Broliai kapucinai vadovauja trims varguolių maldos grupėms Kaune, Petrašiūnuose. Juose varguoliai evangelizuojami, mokomi tikėjimo tiesų, taip pat pamaitinami. Yra įkurta Šv. Pranciškaus draugija vargšams ir kaliniams šelpti bei evangelizuoti. Tai tik keli geri darbai, daromi brolių kapucinų. Visi žinome, kad tam reikalingos  lėšos...  Lapkričio 10 dieną Plungės bažnyčioje svečiavosi bendruomenė iš Petrašiūnų gailestingumo namų. Jie pasidalino savo liudijimu bei prašė prisidėti pinigine auka prie jų gailestingumo darbų.Jau ne pirmą kartą Lietuvoje suorganizuotas renginys jaunimo vadovams, dvasios tėvams – jaunimo sielovados forumas. Šiemet lapkričio 8 d. Kauno arkivyskupijos patalpose rinkosi tie, kam rūpi jaunimas, kartu pasimelsti, pabendrauti bei pasisemti idėjų, ką dar būtų galima padaryti dėl jaunimo, ypač to, kuris ateina į bažnyčią.

Forumas prasidėjo Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kard. S. Tamkevičius, SJ, nemažai Lietuvos vyskupų ir būrys kunigų. Paskui arkivyskupijos konferencijų salėje pranešimą „Ar Bažnyčia girdi jauną žmogų?“ pristatė svečias dr. Robert Cheaib. Buvo pristatytos kitais metais Šiauliuose vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos. Po pietų dalyviai rinkosi į teminius užsiėmimus pasikalbėti aktualiais klausimais. Po šventinės vakarienės dar vyko maldos vakaras Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

Šiame renginyje dalyvavo atstovai iš daugelio Lietuvos parapijų, taip pat ir iš Plungės.

2019-11-08 Jaunimo sielovados forumas Kaune

Jau ne pirmą kartą Lietuvoje suorganizuotas renginys jaunimo vadovams, dvasios tėvams – jaunimo sielovados forumas. Šiemet lapkričio 8 d. Kauno arkivyskupijos patalpose rinkosi tie, kam rūpi jaunimas, kartu pasimelsti, pabendrauti bei pasisemti idėjų, ką dar būtų galima padaryti dėl jaunimo, ypač to, kuris ateina į bažnyčią. Forumas prasidėjo Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kard. S. Tamkevičius, SJ, nemažai Lietuvos vyskupų ir būrys kunigų. Paskui arkivyskupijos konferencijų salėje pranešimą „Ar Bažnyčia girdi jauną žmogų?“ pristatė svečias dr. Robert Cheaib. Buvo pristatytos kitais metais Šiauliuose vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos. Po pietų dalyviai rinkosi į teminius užsiėmimus pasikalbėti aktualiais klausimais. Po šventinės vakarienės dar vyko maldos vakaras Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Šiame renginyje dalyvavo atstovai iš daugelio Lietuvos parapijų, taip pat ir iš Plungės.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_73192904_461414467830257_3025501149441556480_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_73460688_421761231844852_3156387305669787648_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_73482793_2830997406945646_2806392606857101312_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_74173582_769807026776049_6882364249193054208_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_74238128_964089950635055_81200638813274112_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_74823002_571709753585551_5953908537317916672_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_75137807_2444493695667379_1554775609941426176_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_75361008_755952524876985_5562662485808381952_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_75446720_1681163585352976_3121403014632439808_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_75561428_450891018892374_852711017262612480_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-11-08-jaunimo-sielovados-forumas-kaune/thumbs/thumbs_76271967_564732734293822_4865929695595593728_n.jpg]

  

Priminimas tėveliams besiruošiantiems vaikų PIRMAJAI KOMUNIJAI

Sekmadienio šv. Mišiose dalyvavimas būtinas. Pateisinama priežastis nedalyvauti yra liga, o jei išvažiuojate kur kitur, tai reikia su knygute eiti į tos vietos bažnyčią, dalyvauti Mišiose ir pasiimti parašą. Tokia tvarka yra daugumoje pasaulio katalikų bažnyčių. Tie pasiruošimo metai yra skiriami visai šeimai atsinaujinti tikėjime ir išgyventi šeimos bendrystę. Plungės parapijoje yra suteikiama galimybė laisvu grafiku jums pasirinkti tinkamą Mišių laiką, tai šeštadienio 18 valanda ir sekmadienio 8, 10, 12, ir 18 valandos. Parašus renka patys tėveliai, pageidautina, kad visa šeima dalyvautų Mišiose, o gyvenantys santuokos sakramente, pagal reikalą eina išpažinties taip pat kiekvieną sekmadienį derėtų eiti ir šventosios Komunijos. Jei tėveliai kurį sekmadienį neturi galimybės palydėti vaikučio, jį palydėti gali seneliai, krikšto tėvai, kaimynai ar draugai. Vienas vaikutis bažnyčioje būti negali, taip pat ir gauti parašo. Kodėl? Pirmiausia, kad vaikai yra Jūsų didžiausias turtas, antra – nesaugu kelyje į bažnyčią, ir trečia – jie vieni bažnyčioje jaučiasi nelaimingi ir nereikalingi. Ačiū už supratingumą ir primenu, kad čia yra NE PARAŠO AR KOKIO „SUTVARKYMO“ REIKALAS, BET TIKĖJIMO. Jei laikau save tikinčiu, tai ir elgiuosi kaip tikintis atsiliepdamas į Bažnyčios kvietimą sekmadieniais dalyvauti Mišiose ir susilaikyti nuo darbų, nes tai Dievo ir tavo poilsio diena. Prašome tėvelius pastudijuoti vaiko užsiėmimo knygelę, padėti parašus kur yra skirtos vietos tėveliams. Atkreipkite dėmesį į papildomas religines praktikas, tokias kaip rožančius, kryžiaus keliai, gegužinės pamaldos. Norėčiau, kad tie keli mėnesiai pasiruošimo praeitų sklandžiai ir jau po vidurio gegužės galėtume švęsti vaikučių pirmosios Komunijos šventę.

Prašau susiplanuoti laisvą dieną nuo rūpesčių ir reikalų: lapkričio 30 dieną, bus palaiminimų savaitgalis, kuris vyks kultūros centre, ir Jūsų šeimos dalyvavimas yra būtinas.

 

Priminimas tėveliams besiruošiantiems vaikų SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI (DIRMAVONEI)

Šeima yra Bažnyčios ir valstybės didžiausia vertybė, todėl mūsų parapijoje yra priimtas sprendimas, kad ir sutvirtinamieji turi dalyvauti sekmadienio Mišiose kartu su savo visa šeima. Tai yra galimybė atsiplėšti nuo šiuolaikinių technologijų, pabūti bent vieną valandą Dievo akivaizdoje ir išgyvent, pajaust šeimos vienybę ir artumą. Sutvirtinamieji jaunuoliai atėję be suaugusio žmogaus į sekmadienio Mišias parašo gauti negalės, o tuo pačiu ir ruoštis Sutvirtinimo Sakramentui. Ko netenkina ši mūsų bažnyčios tvarka, galite pasirinkti kitą bažnyčią, ar atidėti pasiruošimą, kol subręsite tikėjime. Dalyvauti Mišiose mūsų parapijoje yra lankstus grafikas, tai – šeštadieniais 18 valanda, o sekmadieniais 8, 10, 12  ir 18 valandos. Jei esate išvykę savaitgalį, atsižymėti galite bet kurioje Lietuvos, ar užsienio katalikų bažnyčioje. Ir atėję į bažnyčią prašome nepalikti savo jaunuolių vienų – bažnyčioje jie turi būti kartu su jumis. Sutvirtinamieji privalo kas mėnesį eiti išpažinties, o kas sekmadienį priimti šventąją Komuniją. Tą religinę praktiką esate kviečiami atnaujinti ir tėveliai. Prašau laikas nuo laiko tikrinti jaunuolių pasiruošimo knygeles ir padėti parašą, kur yra jums skirta. Jei laikai save kataliku, tai vienas iš penkių Bažnyčios įsakymų yra, kad katalikas privalo sekmadieniais dalyvauti Mišiose ir susilaikyti nuo fizinių darbų. Jūsų rankose yra sprendimas Jūsų tikėjimo ir vaiko religinio gyvenimo ateities.

Primenu, kad lapkričio 30 dieną mūsų parapijoje yra atsinaujinimo savaitgalis. Jis vyks Plungės kultūros centre, dalyvavimas būtinas visai šeimai. Su savimi turėti knygutę: ten, kur yra grafa dalyvavimas parapijos veikloje, reikės parašo. Tad suplanuokite savo reikalus iš anksto.

P.S. Atsiradus priežasčiai, kad negalite ateiti į bažnyčią, jūsų jaunuolį palydėti gali seneliai, krikšto tėvai, draugų šeima, ar geraširdžiai kaimynai. Manau, visada sprendimą galima atrasti. Atsiprašau už iškilusius nepatogumus, bet juk čia TIKĖJIMO, O NE PARAŠO REIKALAS, Jūsų ryšys su vaikais ir tarpusavyje sutuoktinių. Viską atnaujinkime Kristuje.

 

Spalio 30 d. mūsų parapija prisidėjo prie akcijos RENKUOSI GYVYBĘ. Tą vakarą Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už negimusių kūdikių šeimas. Po Šv. Mišių šventoriuje, prie sopulingosios Marijos,  buvo uždegtos žvakutės, susirinkusieji meldėsi ir prisiminė negimusius kūdikius ir jų artimuosius.

 

Pasitikėk juo visados, mano tauta! Išliekite savo širdis jo Artume, jis mūsų užuovėja!Ps 62, 9

Spalio 25 dieną, kad galėtume pabūti Jo Artume, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko vienos paros Švč. Sakramento adoracija, kuri prasidėjo penktadienį po ryto Šv. Mišių ir tęsėsi iki šeštadienio ryto Šv. Mišių.  Adoracija  buvo organizuojama vyskupijos intencija už pašaukimus į dvasinį luomą.

2019-10-25 Adoracija

„Pasitikėk juo visados, mano tauta! Išliekite savo širdis jo Artume, jis mūsų užuovėja! ”Ps 62, 9 Spalio 25 dieną, kad galėtume pabūti Jo Artume, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko vienos paros Švč. Sakramento adoracija, kuri prasidėjo penktadienį po ryto Šv. Mišių ir tęsėsi iki šeštadienio ryto Šv. Mišių. Adoracija buvo organizuojama vyskupijos intencija už pašaukimus į dvasinį luomą.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_73020762_516878862499385_2595075693293338624_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_73299829_3120011821404643_1994585024170557440_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_73318239_449719248987700_8535786964341751808_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_73420318_565374600891779_1014186544753278976_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_74211396_768079463631034_8784182863147827200_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_74217315_3040954992599246_1398105944696553472_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_74312464_745905399166542_5309639339561451520_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_74429236_417345715595735_6118878845337600000_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_74447157_554350895135860_1953935413571747840_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_74965977_2131193563843897_8842437798096011264_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-25-adoracija/thumbs/thumbs_76648977_535363263908376_7527292436666646528_n.jpg]

 

Viena geradarių šeima, kuri nenorėjo būti paviešinta, dovanojo Plungės Šv. Jono krikštytojo parapijai penkis naujus arnotus, šešias didžiules žvakes, bažnytinius indus bei Šv. Rašto stovą. Klebonas ir visi parapijiečiai dėkoja už tokią nuostabią dovaną.

Spalio 15 dieną Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo atidaryta fotografijų paroda "Paryžiaus katedra'". Kunigas Saulius Rumšas OP išsamiai ir įdomiai papasakojo Katedros istoriją, paaiškino, kokia svarbi Katedra kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Po pristatymo mokiniai su mokytojomis apžiūrėjo fotografijas.


Bažnyčia, kaip mama, kiekvieną sekmadienį Jus pamaitina Dievo žodžiu”, –pamokslo metu sakė klebonas Vytautas Gedvainis sekmadienį, spalio 13 d., sumos Šv. Mišių metu. Susirinkusieji į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią buvo pradžiuginti ne tik Šv. Mišių auka, bet ir jų metu skambėjusiomis nuostabiomis giesmėmis, kuriomis mus džiugino Vilniaus arkikatedros choras.

Atėjusieji pastebėjo ir penkis naujus arnotus, šešias didžiules žvakes, padėtas ant altoriaus, atnaujintus bažnytinius indus bei atnaujintą Šv. Rašto stovą, už kuriuos sumokėjo viena geradarių šeima. Todėl ne tik klebonas, bet ir visi parapijiečiai dėkoja šeimai, kuri nenorėjo būti įvardinta. Geri darbai daromi tyliai...

2019-10-13 Vilniaus arkikatedros choras

„Bažnyčia, kaip mama, kiekvieną sekmadienį Jus pamaitina Dievo žodžiu”, –pamokslo metu sakė klebonas Vytautas Gedvainis sekmadienį, spalio 13 d., sumos Šv. Mišių metu. Susirinkusieji į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią buvo pradžiuginti ne tik Šv. Mišių auka, bet ir jų metu skambėjusiomis nuostabiomis giesmėmis, kuriomis mus džiugino Vilniaus arkikatedros choras. Atėjusieji pastebėjo ir penkis naujus arnotus, šešias didžiules žvakes, padėtas ant altoriaus, atnaujintus bažnytinius indus bei atnaujintą Šv. Rašto stovą, už kuriuos sumokėjo viena geradarių šeima. Todėl ne tik klebonas, bet ir visi parapijiečiai dėkoja šeimai, kuri nenorėjo būti įvardinta. Geri darbai daromi tyliai...

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_71567231_643603226167329_1100492667025883136_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72216109_524950601639744_1967973587193167872_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72289449_464745224250538_7614912539758952448_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72318898_928934947483013_1723365935441510400_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72324755_933893763649246_7042415887650914304_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72523724_782599372196309_3284162320732782592_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72529640_399034750761415_5738827127868882944_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72642029_381764189367207_998463004490072064_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_72924396_431160114463201_8151856058181091328_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73032733_539295376896177_5863755614701748224_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73228715_924094277959551_8212951035958788096_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73482555_3086571628083387_2471756870008700928_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_73524493_448246872564486_775271769073254400_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-10-13-vilniaus-arkikatedros-choras/thumbs/thumbs_taures-maz.jpg]

Spalio 4 d. krikščioniškasis pasaulis mini šv. Pranciškų Asyžietį, vienuolį.

Tą dieną ir mūsų parapijos pranciškonai pasauliečiai (tretininkai) rinkosi į šv. Mišias paminėti savo dangiškojo globėjo dieną.

Kaip šv. Prančiškus Porciunkulės bažnytėlėje besimelsdamas prie kryžiaus girdėjo Kristaus balsą: eik ir atstatyk mano Bažnyčią, kuri kaip matai griūva, taip ir šiandien pasauliečiai pranciškonai yra kviečiami prisidėti prie šios misijos, sekdami dangiškojo globėjo pėdomis.

Šv. Mišių gale kalbėjome šv. Pranciškaus litaniją, prašydami jo užtarimo, o paskui dar pabendravome prie pietų stalo.

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!" -  sakė Jėzus. Atsiliepdami į šiuos Jėzaus žodžius rugsėjo 28 dieną į Plungės bažnyčią rinkosi visi, kurie šiais mokslo metais nori ruoštis sakramentams.

Klebonas Vytautas Gedvainis informavo, kad katechetiniai užsiėmimai, kurių tikslas yra pasiruošti sąmoningo, praktikuojančio kataliko gyvenimui, vyks mokyklose. Taip pat priminė, kad pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais, todėl pasirengimo laikotarpiu besiruošiantieji privalo dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose. Klebonas taip pat  kvietė tėvelius atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu ir pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvaujant kartu  su vaiku Šv. Mišiose.

2019-09-28 Ruošimasis Sakramentams

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!" - sakė Jėzus. Atsiliepdami į šiuos Jėzaus žodžius rugsėjo 28 dieną į Plungės bažnyčią rinkosi visi, kurie šiais mokslo metais nori ruoštis sakramentams. Klebonas Vytautas Gedvainis informavo, kad katechetiniai užsiėmimai, kurių tikslas yra pasiruošti sąmoningo, praktikuojančio kataliko gyvenimui, vyks mokyklose. Taip pat priminė, kad pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais, todėl pasirengimo laikotarpiu besiruošiantieji privalo dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose. Klebonas taip pat kvietė tėvelius atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu ir pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvaujant kartu su vaiku Šv. Mišiose.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71153731_671329193355221_6536532507561558016_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71178197_697823307379516_5133411256539021312_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71242700_2310936229016317_3789199042509012992_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71283471_1336451989847306_637496528251912192_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71494825_397558094272078_7999237796931829760_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71525578_2374600369320295_1112973416786296832_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71752452_553437935401386_2319172783814213632_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_71888792_433064737334543_1640456664148606976_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_72345835_414957122495604_2552456947563495424_n.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-09-28-ruosimasis-sakramentams/thumbs/thumbs_72453425_515432272592086_5816362196778614784_n.jpg]

 

Rugsėjo 29 dienos popietę Plungės bažnyčioje skambėjo nuostabi muzika - grojo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Skambėjo M. K. 0ginskio, A. Vivaldžio, J. K. Nerudos, A. Piazzollos, R. Galliano ir kitų kompozitorių kūriniai, solo grojo jaunieji atlikėjai: M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ dalyviai –  Justas Drakšas (trimitas), Liepa Jurgutavičiūtė (smuikas), Rugilė Juknevičiūtė (violončelė), Jonas Vozbutas (akordeonas), Rokas Makštutis (klarnetas). Šiuo nuostabiu koncertu baigėsi XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis.

2019-09-29 Koncertas

Rugsėjo 29 dienos popietę Plungės bažnyčioje skambėjo nuostabi muzika - grojo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Modesto Barkausko. Skambėjo M. K. 0ginskio, A. Vivaldžio, J. K. Nerudos, A. Piazzollos, R. Galliano ir kitų kompozitorių kūriniai, solo grojo jaunieji atlikėjai: M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ dalyviai – Justas Drakšas (trimitas), Liepa Jurgutavičiūtė (smuikas), Rugilė Juknevičiūtė (violončelė), Jonas Vozbutas (akordeonas), Rokas Makštutis (klarnetas). Šiuo nuostabiu koncertu baigėsi XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis.

 

XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis toliau džiugina plungiškius ir miesto svečius. Rugsėjo 21 dienos popietę pilnutėlėje Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko įspūdingas kamerinio orkestro „I SOLISTI AQUILANI“ koncertas, kurio metu skambėjo  italų baroko kompozitoriaus Antonio Vivaldžio muzika.

2019-09-21 Koncertas

XIV Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis toliau džiugina plungiškius ir miesto svečius. Rugsėjo 21 dienos popietę pilnutėlėje Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko įspūdingas kamerinio orkestro „I SOLISTI AQUILANI“ koncertas, kurio metu skambėjo italų baroko kompozitoriaus Antonio Vivaldžio muzika.

 

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė kartu su Jurgita Jurkute 2019 m. rugsėjo 6 d. organizavo  renginį, skirtą pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti. O rugsėjo 10 dieną visi buvo kviečiami į Plungės Šv. Jono Krikštytojo  bažnyčią, kur klebonas Vytautas Gedvainis aukojo Šv. Mišias už nusižudžiusius ir jų artimuosius. Mišių metu klebonas dėkojo atėjusiems ir ragino visose gyvenimo situacijose pasitikėti Dievu ir melstis. Malda, pasitikėjimas Dievu, Marijos užtarimas mus gali paguosti net beviltiškiausiomis akimirkomis.

Prasidėjus mokslo metams tikybos mokytojai rinkosi į metodinį pasitarimą. Jame šiltais žodžiais mokytojas drąsino klebonas Vytautas Gedvainis, o Telšių katechetinio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė pristatė tikybos mokymo naujoves.

Rugsėjo 2- osios rytą į Plungės bažnyčią rinkosi šventiškai nusiteikę  rajono vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Buvo aukojamos Šventos Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai. Klebonas V. Gedvainis visus pasveikino su naujų mokslų ir darbų pradžia, pasidžiaugė, kad tokią užimtą ir svarbią dieną žmonės rado laiko Dievui. Juk iš tiesų sėkmingo ir prasmingo mokymo ir  mokymosi galima tikėtis tik tada, kai viskas pradedama nuo kreipimosi į Dievą, nuo prašymo laiminti, saugoti ir lydėti nelengvame kelyje. Ir visai nesvarbu, ar tu nedrąsus pirmokėlis, ar paskutinius metus mokykloje pradedantis abiturientas, ar mokytojas.

2019-09-02 Šv. Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai

Rugsėjo 2- osios rytą į Plungės bažnyčią rinkosi šventiškai nusiteikę rajono vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Buvo aukojamos Šventos Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai. Klebonas V. Gedvainis visus pasveikino su naujų mokslų ir darbų pradžia, pasidžiaugė, kad tokią užimtą ir svarbią dieną žmonės rado laiko Dievui. Juk iš tiesų sėkmingo ir prasmingo mokymo ir mokymosi galima tikėtis tik tada, kai viskas pradedama nuo kreipimosi į Dievą, nuo prašymo laiminti, saugoti ir lydėti nelengvame kelyje. Ir visai nesvarbu, ar tu nedrąsus pirmokėlis, ar paskutinius metus mokykloje pradedantis abiturientas, ar mokytojas.