Nuo Sekmadienio  Šv. Mišių pradėsime maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Sausio 18-25 d. įprastomis sąlygomis, giedant arba recituojant, maldą „Visi tebūna viena...“ galima pelnyti visuotinius atlaidus.