Gegužės 5 dieną, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, Plungės bažnyčioje vyko iškilminga Procesija. Džiugu, kad šį mėnesį tai sutapo su Motinos diena, todėl šventė buvo dar prasmingesnė. Po procesijos, Šv. Mišių pradžioje, klebonas Vytautas Gedvainis sveikino visas mamas su Motinos diena, o Šv. Mišių pabaigoje, palaiminus mamas, visus kvietė prie atnaujintos Lurdo Marijos.

2019-05-05 Motinos diena

Gegužės 5 dieną, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, Plungės bažnyčioje vyko iškilminga Procesija. Džiugu, kad šį mėnesį tai sutapo su Motinos diena, todėl šventė buvo dar prasmingesnė. Po procesijos, Šv. Mišių pradžioje, klebonas Vytautas Gedvainis sveikino visas mamas su Motinos diena, o Šv. Mišių pabaigoje, palaiminus mamas, visus kvietė prie atnaujintos Lurdo Marijos.

Gegužės 1 dieną Palangoje vyko Sutvirtinimui besiruošiantiems Telšių vyskupijos jaunuoliams skirtas renginys ,,Užtvirtink‘‘. Jame dalyvavo ir gausus Plungės dekanato jaunuolių būrys. Jaunimas rinkosi ant Palangos tilto, nuo kurio didžiulė eisena pajudėjo link Birutės parko. Po bendro pikniko eisena tęsė kelionę  į Palangos koncertų salę, pakeliui sustodama  maldai prie Šventosios Marijos grotos, prie Laiminančio Kristaus statulos . Renginyje jaunuolius sveikino Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Palangos meras Šarūnas Vaitkus, tikėjimo įžvalgomis dalinosi žinomas virtuvės šefas Gian Luca Demarco, brolis pranciškonas Paulius OFM, linksmai ir džiaugsmingai nuteikė grupės ,,Kūjeliai‘‘ koncertas. Jaunuoliai atliko išpažintį, dalyvavo Šventose Mišiose.

Šventės tikslas – sustiprinti jaunų žmonių tikėjimą – tikrai buvo įgyvendintas. Keli tūkstančiai jaunų žmonių drąsiai išpažino ir liudijo savo krikščionišką tikėjimą.

2019-05-01 Jaunimo šventė Palangoje

Gegužės 1 dieną Palangoje vyko Sutvirtinimui besiruošiantiems Telšių vyskupijos jaunuoliams skirtas renginys ,,Užtvirtink‘‘. Jame dalyvavo ir gausus Plungės dekanato jaunuolių būrys. Jaunimas rinkosi ant Palangos tilto, nuo kurio didžiulė eisena pajudėjo link Birutės parko. Po bendro pikniko eisena tęsė kelionę į Palangos koncertų salę, pakeliui sustodama maldai prie Šventosios Marijos grotos, prie Laiminančio Kristaus statulos . Renginyje jaunuolius sveikino Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Palangos meras Šarūnas Vaitkus, tikėjimo įžvalgomis dalinosi žinomas virtuvės šefas Gian Luca Demarco, brolis pranciškonas Paulius OFM, linksmai ir džiaugsmingai nuteikė grupės ,,Kūjeliai‘‘ koncertas. Jaunuoliai atliko išpažintį, dalyvavo Šventose Mišiose. Šventės tikslas – sustiprinti jaunų žmonių tikėjimą – tikrai buvo įgyvendintas. Keli tūkstančiai jaunų žmonių drąsiai išpažino ir liudijo savo krikščionišką tikėjimą.

Šventos Velykos – Kristaus Prisikėlimas. „Jis pamatė ir įtikėjo“ (Jn 24,9), - kalba mums Šv. Raštas apie mylimiausią Jėzaus mokinį. Džiaugiamės tais, kurie susirinko į Šventąsias Mišias švęsti Prisikėlimo. Po jų klebonas Vytautas Gedvainis visiems parapijiečiams uždavė tris namų darbus sekmadieniams: praleisti dieną be interneto, kad galėtume daugiau laiko skirti artimiesiems ir draugams, neiti į parduotuvės, kad parduotuvių darbuotojai turėtų laisvą dieną, ir būtinai  dalyvauti  Šv. Mišiose. Rodos, elementaru ir paprasta, bet ar tikrai lengva vykdyti. Verta pabandyti.

2019-04-21 Šv. Velykos

Šventos Velykos – Kristaus Prisikėlimas. „Jis pamatė ir įtikėjo“ (Jn 24,9), - kalba mums Šv. Raštas apie mylimiausią Jėzaus mokinį. Džiaugiamės tais, kurie susirinko į Šventąsias Mišias švęsti Prisikėlimo. Po jų klebonas Vytautas Gedvainis visiems parapijiečiams uždavė tris namų darbus sekmadieniams: praleisti dieną be interneto, kad galėtume daugiau laiko skirti artimiesiems ir draugams, neiti į parduotuvės, kad parduotuvių darbuotojai turėtų laisvą dieną, ir būtinai dalyvauti Šv. Mišiose. Rodos, elementaru ir paprasta, bet ar tikrai lengva vykdyti. Verta pabandyti.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7274.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7276.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7278.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7286.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7288.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7298.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7299.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7314.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7317.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7325.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7329.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7333.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7335.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7352.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7364.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7371.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7387.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7388.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7392.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7393.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7400.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7404.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7408.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7410.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7412.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7414.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7416.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7418.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7422.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7424.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7433.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_img_7435.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-21-didysis-sekmadienis/thumbs/thumbs_sekmadienio-skelbimasj.jpg]

Kristus numirė, jį palaidojo, jo mokiniai buvo pilni baimės. Todėl Didįjį Šeštadienį minime Kristaus kapo tylą. Tačiau jei viskas tuo ir baigtųsi, krikščionybė būtų pati liūdniausia religija. Apaštalas Paulius sako: „Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. (1Kor 15,17) Bet štai nuostabi Dievo malonė – ši tyla galiausiai išveda mus į Prisikėlimą.

Džiaugiamės, kad toks didelis būrys plungiškių,  susirinkę į Velyknakčio Šventąsias Mišias, melsdamiesi liudijo savo tikėjimą, laukdami prisikėlusio Viešpaties artumo.

Dar norime pasidžiaugti gražiu sutapimu – Didįjį Šeštadienį mūsų mylimas Klebonas minėjo savo gimtadienį. Sveikiname, linkime stiprybės ir Šventosios Dvasios vedimo einant Pašaukimo keliu.

2019-04-20 Didysis Šeštadienis

Kristus numirė, jį palaidojo, jo mokiniai buvo pilni baimės. Todėl Didįjį Šeštadienį minime Kristaus kapo tylą. Tačiau jei viskas tuo ir baigtųsi, krikščionybė būtų pati liūdniausia religija. Apaštalas Paulius sako: „Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. (1Kor 15,17) Bet štai nuostabi Dievo malonė – ši tyla galiausiai išveda mus į Prisikėlimą. Džiaugiamės, kad toks didelis būrys plungiškių, susirinkę į Velyknakčio Šventąsias Mišias, melsdamiesi liudijo savo tikėjimą, laukdami prisikėlusio Viešpaties artumo. Dar norime pasidžiaugti gražiu sutapimu – Didįjį Šeštadienį mūsų mylimas Klebonas minėjo savo gimtadienį. Sveikiname, linkime stiprybės ir Šventosios Dvasios vedimo einant Pašaukimo keliu.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7142.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7149.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7153.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7154.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7160.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7164.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7169.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7170.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7172.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7173.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7178.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7180.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7185.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7189.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7194.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7198.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7199.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7204.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7208.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7209.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7210.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7212.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7214.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7216.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7219.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7228.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7237.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7242.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7251.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7253.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7255.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7260.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-20-didysis-sestadienis/thumbs/thumbs_img_7268.jpg]

Didįjį Penktadienį prisimename Kristaus kančią ir mirtį. Todėl prieš Kryžiaus pagerbimo pamaldas Plungėje buvo einamas Kryžiaus kelias mieste. Džiaugiamės, kad jame dalyvavo labai daug žmonių ir jaunimo. Kryžių, kiekvienoje stotyje pasikeisdami, nešė keturiolikos skirtingų įmonių ir organizacijų atstovų: Plungės kultūros centro, Krašto apsaugos, Skautų, „Vičiūnų“ grupės, VVARFF, „Litspringo“, Melioratorių, Gaisrinės darbuotojai, Plungės Saulėsgimnazijos darbuotojai, Šauliai, Plungės senelių namų, choristai, Tretininkai, Savivaldybės darbuotojai. Jie parnešė Kryžių į bažnyčią ir perdavė klebonui Vytautui Gedvainiui. Tada bažnyčioje vyko Kryžiaus pagerbimo pamaldos, kuriose dalyvavo labai daug tikinčiųjų. Ypatingai džiaugiamės gausiu būriu jaunimo ir dėkojame visiems, atėjusiems pasimelsti.

2019-04-19 Didysis Penktadienis

Didįjį Penktadienį prisimename Kristaus kančią ir mirtį. Todėl prieš Kryžiaus pagerbimo pamaldas Plungėje buvo einamas Kryžiaus kelias mieste. Džiaugiamės, kad jame dalyvavo labai daug žmonių ir jaunimo. Kryžių, kiekvienoje stotyje pasikeisdami, nešė keturiolikos skirtingų įmonių ir organizacijų atstovų: Plungės kultūros centro, Krašto apsaugos, Skautų, „Vičiūnų“ grupės, VVARFF, „Litspringo“, Melioratorių, Gaisrinės darbuotojai, Plungės „Saulės” gimnazijos darbuotojai, Šauliai, Plungės senelių namų, choristai, Tretininkai, Savivaldybės darbuotojai. Jie parnešė Kryžių į bažnyčią ir perdavė klebonui Vytautui Gedvainiui. Tada bažnyčioje vyko Kryžiaus pagerbimo pamaldos, kuriose dalyvavo labai daug tikinčiųjų. Ypatingai džiaugiamės gausiu būriu jaunimo ir dėkojame visiems, atėjusiems pasimelsti.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7067.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7068.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7076.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7077.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7080.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7081.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7083.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7084.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7086.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7088.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7090.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7091.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7093.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7096.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7099.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7102.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7104.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7106.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7110.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7112.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7115.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7117.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7118.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7121.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7122.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7124.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7125.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7129.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7131.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7135.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-19-didysis-penktadienis/thumbs/thumbs_img_7136.jpg]

Ši savaitė Katalikų bažnyčioje minima kaip Didžioji savaitė. Balandžio 18 dieną minimas Didysis Ketvirtadienis. Per šventąsias Mišias prisiminėme ne tik tai, kad šią dieną buvo pirmieji kunigystės šventimai, kad Kristus įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą, bet ir tai, kad prieš įsteigdamas jį nuplovė savo mokiniams kojas. Pakartodamas šį Kristaus veiksmą, klebonas Vytautas Gedvainis per Didžiojo Ketvirtadienio Šv. Mišias dvylikai žmonių taip pat nuplovė kojas.

2019-04-18 Didysis Ketvirtadienis

Ši savaitė Katalikų bažnyčioje minima kaip Didžioji savaitė. Balandžio 18 dieną minimas Didysis Ketvirtadienis. Per šventąsias Mišias prisiminėme ne tik tai, kad šią dieną buvo pirmieji kunigystės šventimai, kad Kristus įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą, bet ir tai, kad prieš įsteigdamas jį nuplovė savo mokiniams kojas. Pakartodamas šį Kristaus veiksmą, klebonas Vytautas Gedvainis per Didžiojo Ketvirtadienio Šv. Mišias dvylikai žmonių taip pat nuplovė kojas.

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6898.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6902.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6906.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6911.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6919.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6922.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6924.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6936.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6939.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6943.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6946.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6948.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6957.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6960.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6964.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6968.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6974.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6979.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-18-didzioji-savaite/thumbs/thumbs_img_6980.jpg]

Balandžio 15 dieną Plungės parapijoje buvo organizuojamas Susikaupimo vakaras gyvenantiems be santuokos sakramento „Jėzus myli – Bažnyčia laukia“. Renginį, kaip  organizatorius ir sumanytojas, pradėjo Plungės dekanas, kleb. Vytautas Gedvainis. Padrąsinančiomis mintimis apie žmogaus silpnumą ir Dievo meilę  dalinosi kunigas Artūras Kazlauskas, o Birutė ir Augis kalbėjo apie savo šeimos kelionę link Dievo, įvardindami, kad svarbiausia – malda. Renginio pabaigoje visi buvo kviečiami prie bendro stalo pasivaišinti ir padiskutuoti. Labai džiaugiamės, kad į renginį susirinko nemažas būrys tikinčiųjų. Dėkojame klebonui už suorganizuotą nuostabų vakarą.


Balandžio 3 dieną Plungėje vyko Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo gavėnios vizitacija ir susitikimas su kunigais, pastoracinių centrų darbuotojais bei savanoriais. Džiugu, kad šį susirinkimą aplankė ir sveikinimo žodį tarė meras Audrius Klišonis. Kartu su vyskupu savo mintimis dalijosi Plungės dekanas kunigas Vytautas Gedvainis, Carito, Šeimos centro, Jaunimo centro ir Katechetinio centro atstovai. Už gražų šio renginio suorganizavimą dėkojame mūsų dekanui kunigui Vytautui Gedvainiui.

2019-04-03 Susitikimas

[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_1.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5942.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5944.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5953.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5955.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5958.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5959.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5960.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5965.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5969.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5970.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5974.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5977.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5979.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5980.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5982.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5984.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_5994.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_6000.jpg]
[img src=http://plungesparapija.lt/wp-content/flagallery/2019-04-03-susitikimas/thumbs/thumbs_img_6001.jpg]

 

Mieli tėveliai,

Dėkoju, kad įvertinate sekmadienio svarbą vaiko gyvenime ir kartu su vaiku išgyvenate šeimos bendrystę sekmadienio šv. Mišiose. Su skausmu širdyje kreipiuosi į tuos tėvelius, kurių nematau šv. Mišiose. Vaikas yra didžiausia jūsų gyvenimo vertybė ir tai galite ypač pajausti sekmadienio šv. Mišiose. Liko trumpas katechezės laikas, labai prašau apmąstykite, kilkite ir sekmadienį būkite su šeima bažnyčioje. Mano akys mato patį liūdniausią vaiką ir tas vaikas yra be mamytės ir tetuko, susigūžęs, liūdnomis akimis ir vienišas. Tai tavo vaikas, kuris yra tavo vilčių išsipildymas.

Su malda besibeldžiantis į jūsų šeimos duris jūsų klebonas kunigas Vytautas.