Šateikių Šv. evangelisto Morkaus parapija

Šateikiai, 90030 Plungės r.

Klebonas kun. Renatas LIUBERSKIS

Bažnyčios g. 15, Šateikiai, 90030 Plungės r.
Mob. +370 616 11872
El. p. reilisas@gmail.com

Aptarnauja Gintališkę ir Bukantės Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčią bei Papievius.

Pamaldos

Šv. Mišios

 • Sekmadieniais: 12.00 val. (jaunimo), 13.30 val.
 • Šiokiadieniais: 10.00 val. (gruodžio–vasario mėn.), 18 val. (kovo, spalio–lapkričio mėn.), 19 val. (balandžio–rugsėjo mėn.)
 • Šeštadieniais pagal susitarimą

 

 • Išpažinčių klausoma 20 min. prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį po 13.30 val. šv. Mišių
 • Gavėnios metuKryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po 12.00 val. šv. Mišių„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš 13.30 val. šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 13.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais 19.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 13.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais 19.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po 13.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais 19.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 13.00 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. evangelisto Morkaus atlaidai – balandžio 25 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai – rugsėjo 8 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

 • Ministrantai,
 • parapijos jaunimo choras,
 • parapijos suagusiųjų choras,
 • vaikų rengimo Pirmajai Šv. Komunijai grupės.

Rekvizitai:

Šateikių Šv. evang. Morkaus parapija
Adresas Bažnyčios g. 15, 90030 Šateikiai, Plungės r.
Juridinio asmens kodas 191278035
Bankas DNB
A. s. LT82 4010 0430 0008 1739