VŠĮ PLUNGĖS PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMAI

APIE ĮSTAIGĄ

Plungės parapijos senelių globos namai įkurti 2001 m. kovo 1 d. Globos namų steigėjas – Plungės Šv. Jono krikštytojo parapija.

Plungės parapijos senelių globos namai yra socialinės globos įstaiga, skirta gyventi senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga. Į globos įstaigą nukreipiami asmenys, kuriems nebegalima socialinių paslaugų teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios.

TIKSLAS – organizuoti socialinę pagalbą teikiant visumą kompleksinių paslaugų, kad kuo geriau būtų patenkinti senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų gyvybiniai poreikiai.

MISIJA – suteikti senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems ilgalaikių (trumpalaikių, atokvėpio) socialinių paslaugų teikimą, padėti jiems tenkinti būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, užtikrinti prasmingą veiklą, teikiančią teigiamų emocijų ir dvasinį pasitenkinimą, skatinančią savarankiškumą, didinančią socialinį veiklumą, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atkurti gebėjimus, kad patys gyventojai kuo daugiau galėtų savimi pasirūpinti.

VIZIJA – tenkinti neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, teikiant aukštos kokybės socialines ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

PASLAUGOS

Gyventojams teikiamos šios paslaugos: informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, slaugos, kineziterapijos, religinių apeigų organizavimo, užimtumo, darbo terapijos, kultūros ir laisvalaikio, buitinės ( būsto suteikimo, maitinimo, transporto, skalbimo, asmens higienos, kito materialinio aprūpinimo) ir kitos papildomos paslaugos klientams pageidaujant.

UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

Gyventojams organizuojamos tradicinės šventės, koncertai, išvykos, švenčiami gimtadieniai. Ypatingas dėmesys skiriamas sielovadai, dvasiniams poreikiams tenkinti. Kiekvieną sekmadienį aukojamos Šv. mišios. Įstaigoje įrengta tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Šv. Jono krikštytojo parapijos. Laisvalaikiu gyventojai skaito spaudą, dalyvauja darbinėje veikloje, lanko koncertus kultūros centre ir miesto šventėse, užsiima meno ir muzikos terapija. Gyventojai nuolat įtraukiami į individualius ir grupinius pokalbius bendravimo pagrindu, siekiant išvengti izoliacijos, padedant adaptuotis aplinkoje, suteikiant teigiamų emocijų. Globos namuose veikia gyventojų taryba, kurios nariai kartu su socialiniu darbuotoju sprendžia iškilusias aktualias problemas.

INFORMACIJA NORINTIEMS APSIGYVENTI GLOBOS NAMUOSE >

2023-02-10