PARAPIJOS BENDRUOMENĖ

JAUNIMO CHORAS
Gieda sekmadieniais 10 val. Šv. Mišiose.
Vadovė – Irena Bakanauskienė tel. 8 616 14567

SUMOS CHORAS
Gieda sekmadieniais 12 val. Šv. Mišiose.
Vadovė – Irena Bakanauskienė tel. 8 616 14567

GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJA
Vadovė – Regina Stančiukienė tel. 8 640 20040

Maldos grupė
NAKTINĖ ADORACIJA, Į ŠVENČIAUSIĄJĄ JĖZAUS ŠIRDĮ
Vadovė –

Maldos grupė
„JĖZAU PASITIKIU TAVIMI“
Vadovė – Staselė Senkienė tel. 8 684 55845

Maldos grupė
NEKALČIAUSIOS ŠVČ. M. MARIJOS ŠIRDIES
Vadovė – Zita Stasiškienė tel. 8 604 75414

LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (TRETININKAI)
Vadovė – Onutė Baltutienė tel. 8 674 63767

PLUNGĖS CARITAS
Vadovė – Dovilė Galdikienė 8 676 68715

_____________________________________________________________

Visus, norinčius prisijungti prie parapijoje veikiančių bendruomenių, kviečiame kreiptis į vadovus.